Học môn Ngữ văn lớp 10 là một nhiệm vụ không dễ dàng. Tuy nhiên, loạt bài học Soạn văn lớp 10 Tập 1 & Tập 2 Kết nối tri thức đã được biên soạn nhằm giúp các bạn học sinh tối ưu hóa quá trình soạn văn một cách dễ dàng và hiệu quả.

Được xây dựng với mục đích chính:

Soạn văn 10 – Kết nối tri thức.

Soạn văn 10 – Chân trời sáng tạo.

Soạn văn 10 – Cánh diều.

Mục lục Soạn văn 10 Kết nối tri thức:

Ngữ Văn 10 Tập 1

 • Soạn bài Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới.
 • Soạn bài Tản Viên từ phán sự lục.
 • Soạn bài Chữ người tử tù.
 • Soạn bài Thực hành Tiếng Việt lớp 10 trang 28 Tập 1.
 • Soạn bài Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện.
 • Soạn bài Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm truyện.
 • Soạn bài Củng cố mở rộng lớp 10 trang 37 Tập 1.
 • Soạn bài Chùm thơ hai-cư Nhật Bản.
 • Soạn bài Thu hứng.
 • Soạn bài Mùa xuân chín.
 • Soạn bài Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư.
 • Soạn bài Thực hành Tiếng Việt lớp 10 trang 58 Tập 1.
 • Soạn bài Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một bài thơ.
 • Soạn bài Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm thơ.
 • Soạn bài Củng cố mở rộng lớp 7 trang 70 Tập 1.
 • Soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia.
 • Soạn bài Yêu và đồng cảm.
 • Soạn bài Chữ bầu lên nhà thơ.
 • Soạn bài Thực hành Tiếng Việt lớp 10 trang 86 Tập 1.
 • Soạn bài Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề.
 • Soạn bài Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề.
 • Soạn bài Củng cố, mở rộng lớp 10 trang 94 Tập 1.
 • Soạn bài Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác.
 • Soạn bài Đăm Săn đi bắt Nữ thần Mặt Trời.
 • Soạn bài Thực hành tiếng việt lớp 7 trang 112 Tập 1.
 • Soạn bài Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề.
 • Soạn bài Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề.
 • Soạn bài Củng cố, mở rộng lớp 10 trang 121 Tập 1.
 • Soạn bài Xúy Vân giả dại.
 • Soạn bài Huyện đường.
 • Soạn bài Múa rối nước hiện đại soi bóng tiền nhân.
 • Soạn bài Viết báo cáo nghiên cứu.
 • Soạn bài Lắng nghe và phản hồi về nội dung một bài thuyết trình kết quả nghiên cứu.
 • Soạn bài Củng cố, mở rộng lớp 10 trang 151 Tập 1.

Ngữ Văn 10 Tập 2

 • Soạn bài Tác giả Nguyễn Trãi.
 • Soạn bài Bình Ngô đại cáo.
 • Soạn bài Bảo kính cảnh giới.
 • Soạn bài Dục Thuý sơn.
 • Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 10 trang 26 tập 2.
 • Soạn bài Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
 • Soạn bài Thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau.
 • Soạn bài Củng cố, mở rộng lớp 10 trang 33 tập 2.
 • Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền.
 • Soạn bài Dưới bóng hoàng lan.
 • Soạn bài Một chuyện đùa nho nhỏ.
 • Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 10 trang 59, 60, 61 tập 2.
 • Soạn bài Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học.
 • Soạn bài Thảo luận về một vấn đề văn học có ý kiến khác nhau.
 • Soạn bài Củng cố, mở rộng lớp 10 trang 68, 69 tập 2.
 • Soạn bài Sự sống và cái chết.
 • Soạn bài Nghệ thuật truyền thống của người Việt.
 • Soạn bài Phục hồi tầng ozone: Thành công hiếm hoi của nỗ lực toàn cầu.
 • Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 10 trang 89 tập 2.
 • Soạn bài Viết một văn bản nội quy hoặc một văn bản hướng dẫn nơi công cộng.
 • Soạn bài Củng cố, mở rộng lớp 10 trang 96 tập 2.
 • Soạn bài Về chính chúng ta.
 • Soạn bài Con đường không chọn.
 • Soạn bài Một đời như kẻ tìm đường.
 • Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 10 trang 111, 112 tập 2.
 • Soạn bài Viết bài luận về bản thân.
 • Soạn bài Thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và các phương tiện phi ngôn ngữ.
 • Soạn bài Củng cố, mở rộng lớp 10 trang 120, 121 tập 2.
 • Soạn bài Luyện tập và vận dụng – Nói và nghe.
 • Soạn bài Luyện tập và vận dụng – Viết.
 • Soạn bài Luyện tập và vận dụng – Đọc.
 • Soạn bài Hệ thống hóa kiến thức đã học.

About The Author