Hôm nay, Download.vn sẽ cung cấp tài liệu Soạn văn 8: Chuyến du hành về tuổi thơ, hướng dẫn chuẩn bị bài.

Soạn bài Chuyến du hành về tuổi thơ

Tài liệu này sẽ giúp học sinh lớp 8 chuẩn bị bài nhanh chóng và đầy đủ. Hãy tham khảo ngay dưới đây.

Soạn bài Chuyến du hành về tuổi thơ

Chuẩn bị đọc

Trước khi đọc, tác giả đã tạo nên một câu chuyện hay, cảm động về tình bạn, tình cảm gia đình và tuổi thơ.

Trải nghiệm cùng văn bản

Câu 1. Xác định nội dung chính của đoạn 2.

Nội dung chính của đoạn này là tóm tắt nội dung cuốn sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”.

Câu 2. Mục đích của tác giả ở đoạn văn này là gì?

Tác giả muốn chia sẻ những trò chơi thú vị trong tuổi thơ thông qua cuốn sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”.

Suy ngẫm và phản hồi

Câu 1. Văn bản gồm mấy phần? Tóm tắt nội dung của từng phần.

 • Văn bản gồm 3 phần.
 • Nội dung của từng phần:
  • Phần 1 (Đoạn 1): Giới thiệu tác giả, tác phẩm, và ấn tượng chung về tác phẩm.
  • Phần 2 (Đoạn 2, 3 và 4): Tóm tắt nội dung và đánh giá tác phẩm, đồng thời kỷ niệm về tuổi thơ.
  • Phần 3 (Đoạn 5): Khẳng định giá trị của tác phẩm và khuyến khích mọi người nên đọc.

Câu 2. Nội dung chính của văn bản này là gì? Nội dung đó thể hiện qua những chi tiết nào?

 • Nội dung chính của văn bản là tóm tắt nội dung và trình bày cảm nhận, đánh giá của người viết về cuốn sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”.
 • Những chi tiết thể hiện nội dung:
  • Đánh giá, cảm nhận của tác giả (Phần sa-pô).
  • Chi tiết thông tin cuốn sách: tên sách, tên tác giả, ấn tượng chung (đoạn 1).
  • Tóm tắt nội dung cuốn sách (đoạn 2, 3); hình ảnh minh họa.
  • Cảm nhận, đánh giá chi tiết về cuốn sách (đoạn 4).
  • Khẳng định giá trị về cuốn sách và khuyến khích mọi người nên đọc (đoạn 5).

Câu 3. Xác định các phương thức biểu đạt được sử dụng trong sa-pô và các đoạn 1, 2, 3, 4, 5 của văn bản, phân tích tác dụng của chúng đối với việc thể hiện nội dung của đoạn.

Câu 4. Tìm những từ ngữ thể hiện cảm xúc của người viết về cuốn sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” và chỉ ra mục đích của việc sử dụng những từ ngữ đó.

Câu 5. Nhận xét về cách đặt nhan đề của tác giả.

Câu 6. Mục đích viết của văn bản này là gì? Cách bố cục và sử dụng các phương tiện ngôn ngữ, phi ngôn ngữ trong văn bản đã thể hiện được mục đích đó như thế nào?

About The Author