Chào mừng các bạn đến với bài viết hôm nay! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập phần làm văn trong môn Ngữ Văn lớp 11. Đây là một phần kiến thức quan trọng mà các bạn cần nắm vững để chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới. Hãy cùng tìm hiểu những nội dung cần ôn tập nhé!

Những nội dung kiến thức cần ôn tập

Câu 1: Thống kê, phân loại và hệ thống hóa các bài học Làm văn trong SGK

 • Bài học về văn bản.
 • Bài học về thao tác lập luận.
 • Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận.
 • Thao tác lập luận phân tích.
 • Bản tin.
 • Thao tác lập luận so sánh.
 • Luyện tập viết bản tin.
 • Thao tác lập luận bác bỏ.
 • Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.
 • Thao tác lập luận bình luận.
 • Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.
 • Luyện tập thao tác lập luận phân tích.
 • Tiểu sử tóm tắt.
 • Luyện tập thao tác lập luận so sánh.
 • Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt.
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận.
 • Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ.
 • Luyện tập thao tác lập luận bình luận.

Câu 2: Trình bày các thao tác lập luận

 • Phân tích:
  • Chia nhỏ đối tượng thành nhiều yếu tố để đi sâu xem xét một cách kĩ càng nội dung, hình thức, cấu trúc và các mối quan hệ bên trong, bên ngoài của đối tượng.
  • Hiểu rõ bản chất đối tượng, xác định được tiêu chí, mối quan hệ để phân tích.
  • Phân tích phải gắn với tổng hợp.
 • So sánh:
  • Làm sáng rõ đối tượng đang nghiên cứu trong tương quan với đối tượng khác.
  • Xác định rõ mục đích so sánh.
  • Xác định rõ tiêu chí so sánh.
  • Đặt các đối tượng trên cùng bình diện, đánh giá trên cùng tiêu chí.
  • Từ kết quả so sánh, rút ra ý kiến về đối tượng.
 • Bác bỏ:
  • Dùng lí lẽ và dẫn chứng gạt bỏ quan điểm, ý kiến sai lệch hoặc thiếu chính xác. Từ đó nêu ý kiến đúng để thuyết phục người nghe.
  • Nắm chắc sai lầm trong quan điểm cần bác bỏ.
  • Lí lẽ và dẫn chứng chính xác, thuyết phục.
  • Thái độ thận trọng, phù hợp.
 • Bình luận:
  • Bàn bạc, nhận xét, đánh giá nhằm thuyết phục người khác tin theo quan điểm của mình về một vấn đề nào đó.
  • Trình bày rõ ràng, trung thực.
  • Đề xuất và chứng tỏ được ý kiến của mình là xác đáng.
  • Có lời bàn sâu rộng.
  • Nêu vấn đề cần bình luận.
  • Đánh giá vấn đề.
  • Bàn về vấn đề.

Câu 3: Yêu cầu và cách thức tóm tắt văn bản nghị luận

 • Yêu cầu tóm tắt văn bản nghị luận:
  • Phản ánh trung thành các tư tưởng, luận điểm của văn bản gốc, không tự ý xuyên tạc hay thêm những nội dung không có trong văn bản gốc.
  • Diễn đạt ngắn gọn, súc tích, phù hợp với mục đích tóm tắt.
 • Cách thức tóm tắt văn bản nghị luận:
  • Đọc kĩ văn bản gốc.
  • Lựa chọn các luận điểm, luận cứ, chi tiết phù hợp với mục đích tóm tắt.
  • Diễn đạt lại các ý đã lựa chọn một cách mạch lạc, ngắn gọn.

Câu 4: Yêu cầu và cách thức viết tiểu sử tóm tắt và bản tin

 • Yêu cầu viết tiểu sử tóm tắt:
  • Thông tin chính xác, khách quan.
  • Nội dung, độ dài phù hợp với mục đích viết.
  • Văn phong cần cô đọng, trong sáng, không dùng biện pháp tu từ.
  • Có tính chất thời sự kịp thời.
  • Tin phải có ý nghĩa trong đời sống.
  • Tin cần cụ thể, chính xác.
  • Ngắn gọn, tránh rườm rà.
 • Cách thức viết tiểu sử tóm tắt và bản tin:
  • Giới thiệu khái quát về nhân thân.
  • Trình bày các hoạt động xã hội của người được giới thiệu.
  • Đóng góp, thành tựu tiêu biểu.
  • Đánh giá chung.
  • Khai thác và lựa chọn tin.
  • Viết bản tin (đảm bảo các phần như tiêu đề, mở đầu, triển khai chi tiết).

Đó là những nội dung chính mà các bạn cần ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi Ngữ Văn lớp 11. Hi vọng các bạn sẽ nắm vững kiến thức và đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công!

About The Author