Tải về 50+ tiếng chim hót (chào mào, sơn ca, chích chòe..)

Bạn yêu thích tiếng chim hót và muốn mang âm thanh tự nhiên vào video của mình? Bài viết này sẽ tổng hợp hơn 50 loại tiếng chim hót cực kỳ hay và chân thực cho bạn tải về. Tất cả các file đều có định dạng MP3, giúp bạn tiện lợi hơn trong việc sử dụng.

Contents

I. Tải về danh sách 50+ tiếng chim hót (file MP3)

1. Tải tiếng chim Yến

chim-yen-min

2. Tải tiếng chim Yến trong nhà

3. Tải tiếng Sơn Ca hót

chim-son-ca-min

4. Tải tiếng Bìm Bịp kêu

bim-bip-keu-min

5. Tải tiếng Cu Gáy gù

chim-cu-gay-gu-min

6. Tải tiếng Cu Gáy mồi

7. Tải tiếng Cút mồi kêu

chim-cut-min

8. Tải tiếng Chào Mào hót

chim-chao-mao-min

9. Tải tiếng Chích Chòe Lửa hót

chim-chich-choe-lua-min

10. Tải tiếng Chích Chòe Than mái hót kích trống nhanh hót

chich-choe-than-min

11. Tải tiếng Chích Chòe Than mồi hót

chim-chich-choe-mai-min

12. Tải tiếng chim Én gọi bầy

chim-en-min

13. Tải tiếng chim sâu đầu đỏ mái

chim-sau-dau-do-mai-min

14. Tải tiếng chim Sẻ mồi MP3

chim-se-min

15. Tải tiếng Đa Đa gáy

chim-da-da-min

16. Tải tiếng Đa Đa mái gọi trống

17. Tải tiếng Họa Mi mái kích trống

17-chim-hoa-mi-min

18. Tải tiếng Hoành Hoạch

18-chim-hoanh-hoach-min

19. Tải tiếng Hoành Hoạch Thơm hót

20. Tải tiếng Khướu hót

20-khuou-min

21. Tải tiếng Khướu mái rò kích trống

22. Tải tiếng Quốc kêu

22-quoc-min

23. Tải tiếng Sáo Đen hót

23-sao-den-min

24. Tải tiếng Sáo hót

24-chim-sao-min

25. Tải tiếng Vành Khuyên gọi bầy

chim-hot-3-min

26. Tải tiếng Vành khuyên líu

27. Tải tiếng chim Cút rừng um mồi

27-chim-cut-min

28. Tải tiếng chim Sâu đầu đỏ hót

28-chim-sau-dau-do-min

29. Tải tiếng chim Bồ Câu gáy

29-chim-bo-cau-min

30. Tải tiếng Cu mái gáy kích trống

31. Tải tiếng Chào Mào hót gọi bầy

32. Tải tiếng Chìa Vôi hót

32-chim-chia-voi-min

33. Tải tiếng Chìa Vôi mái kích trống

34. Tải tiếng Chích Chòe Than mái hót

34-chim-chich-choe-than-min

35. Tải tiếng chim Bồ Chao

35-chim-bo-chao-min

36. Tải tiếng chim Chèo Bẻo

36-chim-cheo-beo-min

37. Tải tiếng chim Chèo Bẻo gọi bầy

38. Tải tiếng chim hót buổi sáng

39. Tải tiếng chim Ri Mồi

39-chim-ri-min

40. Tải tiếng chim Ri MP3

41. Tải tiếng chim Sâu Xanh

chim-hot-min

42. Tải tiếng chim Tu Hú

42-chim-tu-hu-min

43. Tải tiếng Én kêu

43-chim-en-min

44. Tải tiếng Họa Mi hót

44-chim-hoa-mi-min

45. Tải tiếng Họa Mi mái hót

46. Tải tiếng Khuyên mái mồi

46-chim-khuyen-min

47. Tải tiếng Ốc mít kêu

48. Tải tiếng Sáo Đen hót

23-sao-den-min

49. Tải tiếng Trích Ré kêu

49-trich-re-min

50. Tải tiếng Vạc kêu

50-vac-min

51. Tải tiếng Vẹt gọi bầy

II. Lời kết

Bài viết sẽ tiếp tục cập nhật thêm các file MP3 tiếng chim mới trong tương lai. Đừng quên bookmark bài viết này để dễ dàng theo dõi nhé. Hy vọng những tiếng chim hót này sẽ mang lại cho bạn nhiều niềm vui. Đừng quên chia sẻ những file MP3 tiếng chim hót mà bạn đã tìm thấy ở phần bình luận để mọi người cùng sử dụng nhé. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời!

About The Author