Những câu ca dao, những đoạn văn trên đây đã thổ lộ nhiều cảm xúc khác nhau, từ khổ đau, hạnh phúc cho đến những kỷ niệm ngọt ngào và tình yêu quê hương. Nhưng tại sao con người lại cần biểu lộ những cảm xúc này? Và tại sao việc viết văn biểu cảm lại quan trọng đến vậy?

Nhu cầu biểu cảm và văn biểu cảm

  1. Nhu cầu biểu cảm của con người
    Các câu ca dao đã thể hiện sự thổ lộ về tình cảm và nỗi đau oan trái của người lao động. Người ta thổ lộ tình cảm để chia sẻ, để niềm vui được nhân lên và nỗi buồn được xoa dịu.

  2. Đặc điểm chung của văn biểu cảm
    Hai đoạn văn trên thể hiện những cảm xúc sâu sắc với những tình huống khác nhau. Đoạn (1) thể hiện nỗi nhớ về người bạn cùng học ngày xưa, trong khi đoạn (2) biểu đạt tình yêu quê hương thông qua một bài dân ca. Nội dung của hai đoạn văn này chủ yếu xoay quanh việc biểu lộ cảm xúc của người viết.

Ý kiến về tình cảm trong văn biểu cảm

Qua hai đoạn văn trên, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm rằng tình cảm và cảm xúc trong văn biểu cảm phải được thấm nhuần tư tưởng nhân văn. Những tình cảm đẹp như yêu con người, yêu thiên nhiên, yêu quê hương và ghét những thói tầm thường, độc ác luôn tạo ra những tác phẩm văn học đầy ý nghĩa.

Phương thức biểu đạt tình cảm trong văn biểu cảm

Hai đoạn văn trên đã sử dụng những phương thức biểu đạt tình cảm rất hiệu quả. Từ cách miêu tả chi tiết đến sử dụng ngôn từ hùng hậu và thi văn, tất cả đều tạo nên sức mạnh cảm xúc trong từng câu chữ.

Đôi lúc, khi chúng ta không thể diễn đạt những điều trong lòng bằng lời nói, viết văn biểu cảm là một cách tuyệt vời để chúng ta giải tỏa cảm xúc, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Hãy để tình cảm chạm đến lòng người, và cho mọi người cảm nhận những cung bậc cảm xúc của bạn thông qua những dòng văn biểu cảm.

About The Author