Trong lòng người thời cổ đại, nhìn nhận về Trụ Trời, Gió và Sét là như thế nào? Cùng khám phá trong bài viết này nhé!

Cách nhìn nhận của người xưa

Người xưa tưởng tượng rằng Trụ Trời, Gió và Sét đều là những vị thần khổng lồ và có hình dạng kỳ quái. Trụ Trời có thể bước từ tỉnh này sang tỉnh khác hay từ đỉnh núi này qua đỉnh núi khác với những bước chân thần thánh. Vị thần Sét có gương mặt nanh ác, giọng quát tháo và luôn cầm theo lưỡi búa đá. Còn vị thần Gió thì mang hình dạng kỳ quặc, không có phần đầu.

Sự tưởng tượng dựa trên sức mạnh và ảnh hưởng của các vị thần

Cách tưởng tượng về các vị thần này được hình thành dựa trên sức mạnh và ảnh hưởng của chúng đối với cuộc sống. Ví dụ, Trụ Trời có khả năng đội trời, xây cột trời nên được tưởng tượng với hình thể to lớn; Sét thường đi xử án theo lệnh của Ngọc Hoàng nên được ám chỉ bằng nét mặt nanh ác; vì không thể nhìn thấy hình dạng cụ thể của gió, nên vị thần Gió được tưởng tượng với hình dạng kỳ quặc.

Các câu chuyện thần thoại với các nhân vật này được tạo ra để cắt nghĩa và giải thích các hiện tượng tự nhiên và cuộc sống của con người. Nhờ vào những đặc điểm của những hiện tượng này mà người xưa đã xây dựng nên các hình tượng thần tượng trong truyền thuyết.

Kết luận

Trong trong tưởng tượng của người xưa, Trụ Trời, Gió và Sét có hình dạng và tính khí đặc biệt. Sự tưởng tượng này dựa trên sức mạnh và ảnh hưởng của các vị thần đối với cuộc sống. Các câu chuyện thần thoại với những nhân vật này được xây dựng dựa trên các hiện tượng tự nhiên và cuộc sống xã hội.

About The Author