Nhưng mục đích của chúng tôi là giúp các học sinh nắm bắt được nội dung chính của các tác phẩm trong chương trình Ngữ văn lớp 6 một cách đơn giản và chi tiết hơn. Dưới đây là một danh sách các bài tóm tắt ngắn gọn nhất của các tác phẩm:

Tóm tắt bài Con Rồng cháu Tiên

 • Mẫu 1: Tác phẩm thuật lại câu chuyện về Lạc Long Quân và Âu Cơ. Họ đã có một ngày tìm hiểu và trở thành vợ chồng. Âu Cơ sinh ra 100 người con, và người con trưởng là Hùng Vương đã trở thành vua và thành lập nước Văn Lang.
 • Mẫu 2: Kể về sự hình thành của nhà nước Văn Lang và nguồn gốc của người Việt. Lạc Long Quân là con trai của thần Long Nữ và sống dưới nước. Âu Cơ là một tiên trên núi. Họ làm vợ chồng và sinh ra 100 người con. Người con trưởng theo Âu Cơ trở thành vua Hùng Vương và lập nước Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu.
 • Mẫu 3: Kể về câu chuyện Lạc Long Quân, một con rồng sống dưới nước, và Âu Cơ, một tiên sống trên núi. Họ yêu nhau và có 100 người con. Người con trưởng theo Âu Cơ trở thành vua Hùng Vương và lập nước Văn Lang, đặt đô ở Phong Châu.
 • Mẫu 4: Nội dung tác phẩm là về sự ra đời của nhà nước Văn Lang và nguồn gốc dòng dõi của người Việt. Lạc Long Quân là con trai thần Long Nữ và sống dưới nước. Âu Cơ là một tiên sống trên núi. Họ kết hôn và có 100 người con. Người con trưởng theo Âu Cơ trở thành vua Hùng Vương và lập nước Văn Lang.

Tóm tắt bài Bánh chưng, bánh giầy

 • Mẫu 1: Tác phẩm kể câu chuyện về cuộc thi để chọn người nối ngôi vua Hùng Vương. Lang Liêu, người con thứ 18, không biết dâng gì trong lễ Tiên Vương. Một đêm, Lang Liêu có một giấc mơ và làm ra hai loại bánh chưng và bánh giầy từ gạo nếp. Vua rất hài lòng với mâm bánh của Lang Liêu và truyền ngôi cho cậu.
 • Mẫu 2: Kể câu chuyện về cuộc thi của các con trai vua Hùng Vương để chọn người nối ngôi. Lang Liêu, người con thứ 18, không biết dâng gì trong lễ Tiên Vương. Nhưng sau khi có một giấc mơ, Lang Liêu làm ra hai loại bánh chưng và bánh giầy. Vua Hùng Vương rất hài lòng và truyền ngôi cho Lang Liêu.
 • Mẫu 3: Câu chuyện kể về cuộc thi để chọn người nối ngôi vua Hùng Vương thứ sáu. Lang Liêu, người con thứ 18 của vua, không biết dâng gì trong lễ Tiên Vương. Một đêm, Lang Liêu có một giấc mơ và làm ra hai loại bánh chưng và bánh giầy từ gạo nếp. Vua rất hài lòng với mâm bánh của Lang Liêu và truyền ngôi cho cậu.
 • Mẫu 4: Câu chuyện kể về cuộc thi của các con trai vua Hùng Vương để chọn người kế vị. Lang Liêu, người con thứ 18, không biết làm gì trong lễ Tiên Vương. Một đêm, Lang Liêu làm ra hai loại bánh chưng và bánh giầy từ gạo nếp. Vua rất hài lòng và truyền ngôi cho Lang Liêu.

Tóm tắt bài Thánh Gióng

 • Mẫu 1: Tác phẩm kể về câu chuyện của một cậu bé sinh ra từ dấu chân của mẹ, không biết nói và cười. Cậu bé trở thành một anh hùng, cưỡi ngựa sắt và đánh bại quân giặc. Sau khi giặc tan, cậu bé cưỡi ngựa bay lên trời và được nhân dân tôn là Thánh Gióng.
 • Mẫu 2: Tác phẩm kể về câu chuyện của một cậu bé sinh ra từ dấu chân của mẹ, không biết nói và cười. Khi giặc tràn vào nước ta, cậu bé cưỡi ngựa sắt và đánh bại quân giặc. Sau khi giặc tan, cậu bé cưỡi ngựa sắt bay lên trời. Nhân dân biết ơn và xây đền thờ Thánh Gióng.
 • Mẫu 3: Tác phẩm kể về cuộc sống của một cậu bé không biết nói và cười. Khi giặc xâm lược, cậu bé cưỡi ngựa sắt và đánh bại quân thù. Sau trận chiến, cậu bé cưỡi ngựa bay lên trời. Nhân dân biết ơn và xây đền thờ người hùng Thánh Gióng.
 • Mẫu 4: Tác phẩm kể câu chuyện của một cậu bé sinh ra từ dấu chân của mẹ, không biết nói biết cười. Cậu bé trở thành một anh hùng, cưỡi ngựa sắt và đánh bại quân địch. Sau khi giặc tan, cậu bé bay lên trời trở thành một vị thần. Nhân dân tôn kính và xây đền thờ Thánh Gióng.
 • Mẫu 5: Tác phẩm kể về câu chuyện của một cậu bé từ một dấu chân, không biết nói không biết cười. Cậu bé trở thành một anh hùng, cưỡi ngựa sắt và đánh bại quân giặc. Sau khi chiến thắng, cậu bé cưỡi ngựa bay lên trời. Nhân dân biết ơn và xây đền thờ Thánh Gióng.

Đó là những bài tóm tắt ngắn nhất về các tác phẩm trong chương trình Ngữ văn lớp 6. Mong rằng những tóm tắt này sẽ giúp các bạn nắm bắt được nội dung của các tác phẩm và dễ dàng hơn trong việc soạn văn.

About The Author