Văn bản là một phần không thể thiếu trong chương trình học văn. Đặc biệt, việc tổng kết phần văn ngắn là một bước quan trọng của quá trình học tập. Bài viết này sẽ tổng hợp những văn bản văn học Việt Nam từ bài 15, giúp bạn nắm vững kiến thức và cảm nhận giá trị nội dung của chúng.

Thống kê các văn bản văn học Việt Nam từ bài 15

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác – Phan Bội Châu

Bài thơ này thể hiện phong cách hùng hồn, lôi cuốn của nhà văn yêu nước Phan Bội Châu. Dù đối mặt với những khó khăn trong tù ngục, tinh thần của ông vẫn vững vàng, bất khuất.

Đập đá ở Côn Lôn – Phan Chu Trinh

Bài thơ này mô tả một hình ảnh anh hùng, thể hiện lòng gan dạ, sự kiên cường của người anh hùng cứu nước Phan Chu Trinh.

Muốn làm thằng Cuội – Tản Đà

Bài thơ này với hai chữ “nước nhà” đã truyền đạt được sự tự hào và tình yêu đối với quê hương.

Nhớ rừng – Trần Tuấn Khải

Bài thơ này giúp ta hiểu được mục đích của việc học và nêu được phương pháp học tập đúng đắn.

Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí Minh

Bài thơ này thể hiện tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác Hồ trong cuộc sống cách mạng đầy gian khổ ở Pác Bó.

Ngắm trăng – Hồ Chí Minh

Bài thơ này miêu tả cuộc đời của Bác Hồ, từ hành trình đi đường cho đến việc di chuyển đô thành và tạo nên một quần thể đất nước Đại Việt.

Chiếu dời đô – Lí Công Uẩn

Bài thơ này ca ngợi sự sáng tạo và dũng cảm của Lí Công Uẩn trong việc di chuyển đô thành.

Hịch tướng sĩ Trần Quốc Tuấn – Trần Quốc Tuấn

Bài thơ này nhắc đến vai trò và đóng góp của vị tướng lĩnh Trần Quốc Tuấn trong lịch sử đất nước Việt Nam.

Nghị luận – Nguyễn Ái Quốc

Bài nghị luận này đề cập đến vấn đề thuế máu, thể hiện quan điểm của Nguyễn Ái Quốc về nạn cướp của quan lại và cách tiếp cận sáng tạo cho vấn đề này.

Sự khác biệt nổi bật về hình thức nghệ thuật giữa các văn bản thơ từ bài 15, 16 và từ bài 18, 19.

Các văn bản thơ trong bài 15, 16 đều thuộc thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật, có quy tắc chặt chẽ về luật bằng – trắc, phép đối và cách gieo vần. Trong khi đó, các bài thơ trong bài 18, 19 được gọi là “thơ mới” vì không tuân thủ theo luật lệ gò bó của thơ cổ, và có tính linh hoạt hơn.

Với những câu thơ đẹp và ý nghĩa, chúng ta có thể cảm nhận sâu sắc tinh thần và cảm xúc của nhân vật trong từng văn bản thơ.

Văn bản là nguồn kiến thức và cảm hứng vô tận. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có thêm thông tin và hiểu biết về những văn bản văn học quan trọng của Việt Nam. Hãy tìm hiểu và khám phá thêm những tác phẩm độc đáo, để cảm nhận sự phong phú và sáng tạo của văn học Việt Nam.

About The Author