Giới thiệu: Tìm hiểu cách trả lời bài 1 trang 26 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 một cách chi tiết và dễ hiểu. Bài viết này sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức trước khi đến lớp.

Các từ mượn trong đoạn văn

Cách trình bày 1

 • Câu a: Đúng ngày hẹn, bà mẹ vô cùng ngạc nhiên vì trong nhà tự nhiên có bao nhiêu là sính lễ.

  • Từ mượn: vô cùng, ngạc nhiên, tự nhiên, sính lễ. Đây là các từ Hán Việt.
  • Ví dụ câu sử dụng từ ngạc nhiên: Nhìn thấy tôi, cô ấy vô cùng ngạc nhiên.
 • Câu b: Ngày cưới, trong nhà Sọ Dừa cỗ bàn thật linh đình, gia nhân chạy ra chạy vào tấp nập.

 • Từ mượn: gia nhân (người giúp việc trong nhà). Đây là từ Hán Việt.

 • Ví dụ câu sử dụng từ gia nhân: Nghe tiếng quan quát, tất cả gia nhân trong phủ đều cúi đầu sợ hãi.

 • Câu c: Ông vua nhạc pốp Mai-cơn Giắc-xơn đã quyết định nhảy vào lãnh địa in-tơ-nét với việc mở một trang chủ riêng.

 • Từ mượn: pốp, in-tơ-nét (gốc tiếng Anh); quyết định (từ Hán Việt).

 • Ví dụ câu sử dụng từ pốp: Nhạc pốp là thể loại nhạc giới trẻ hiện nay rất yêu thích.

Cách trình bày 2

 • Các từ mượn trong các câu văn:
  a. Đúng ngày hẹn, bà mẹ vô cùng ngạc nhiên vì trong nhà tự nhiên có bao nhiêu sính lễ? (Sọ Dừa)
  b. Ngày cưới, trong nhà Sọ Dừa cỗ bàn thật linh đình, gia nhân chạy ra chạy vào tấp nập. (Sọ Dừa)
  c. Ông vua nhạc pốp Mai-Cơn Giắc-xơn đã quyết định nhảy vào lãnh địa in-tơ-nét với việc mở một trang chủ riêng.

 • Thuộc các ngôn ngữ sau đây:
  a. Hán Việt: vô cùng, ngạc nhiên, tự nhiên, sính lễ.
  b. Hán Việt: gia nhân.
  c. Anh: pốp, Mai-Cơn Giắc-xơn, in-tơ-nét.

Cách trình bày 3

 • a) Các từ mượn là: vô cùng, ngạc nhiên, tự nhiên, sính lễ (đồ lễ vật nhà trai đem đến nhà gái để xin cưới). Đây là các từ Hán Việt.
  Ví dụ: Lòng mẹ thương các con vô cùng.

 • b) Từ mượn là: gia nhân (người giúp việc trong nhà). Đây là từ Hán Việt.
  Ví dụ: Người giúp việc trong nhà ngày xưa được gọi là gia nhân, bây giờ nhiều người thường gọi là ô-sin.

 • c) Các từ mượn:

 • pốp, Mai-cơn-Giắc-xơn, in-tơ-nét (gốc tiếng Anh);

 • quyết định, trang chủ, lãnh địa (từ Hán Việt).
  Ví dụ: Máy tính nhà em nối mạng in-tơ-nét.

Các bạn đã nắm vững cách trả lời bài 1 trang 26 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 từ bài viết tổng hợp và biên soạn của chúng tôi. Hãy cùng chuẩn bị kiến thức và soạn bài Từ mượn tốt hơn trước khi đến lớp. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã biên soạn nhiều bài tập khác trong chương trình soạn văn 6. Hãy thường xuyên truy cập vào trang web để cập nhật nhé.

About The Author