Tìm hiểu về văn học trung đại Việt Nam

Văn học trung đại Việt Nam là một giai đoạn quan trọng trong lịch sử văn học nước ta. Trong thời kỳ này, văn học đã phát triển mạnh mẽ với nhiều thể loại và tác phẩm đáng chú ý. Bài viết này sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức cơ bản về văn học trung đại Việt Nam một cách ngắn gọn nhất.

Những biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước

Trong văn học trung đại Việt Nam, chủ nghĩa yêu nước được biểu hiện qua những tác phẩm và tư tưởng của các nhà văn và nhà thơ thời đó. Họ thể hiện lòng yêu nước sâu sắc thông qua những tác phẩm như “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”, “Chạy giặc” của Nguyễn Đình Chiểu và “Câu cá mùa thu” hay “Bài ca phong cảnh Hương sơn” của Nguyễn Khuyến.

Điểm mới trong thời kỳ này là việc đề cao vai trò của người tri thức qua tác phẩm “Chiếu cầu hiền”, cũng như đánh giá cao vai trò của pháp luật trong xây dựng một đất nước ổn định lâu dài qua tác phẩm “Xin lập khoa luật”. Tác phẩm “Bài ca ngắn đi trên bãi cát” thể hiện sự tìm hướng đi cho cuộc đời bế tắc.

Nhân đạo chủ nghĩa trong văn học trung đại Việt Nam

Trong giai đoạn từ thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX, văn học trung đại Việt Nam xuất hiện trào lưu nhân đạo chủ nghĩa. Những tác phẩm trong thời kỳ này tập trung tố cáo và phê phán xã hội đen tối cùng những quyền sống của con người. Những tác giả đã nhận thức được quyền sống của con người và mong muốn mọi người có quyền sống của mình.

Điểm nhấn của nhân đạo chủ nghĩa trong văn học trung đại là khẳng định quyền sống của con người. Ví dụ, trong tác phẩm “Truyện Kiều”, tác giả ca ngợi quyền sống của Thúy Kiều – một người tài hoa.

Tái hiện chân thực cuộc sống trong văn học trung đại Việt Nam

Văn học trung đại Việt Nam giúp tái hiện chân thực cuộc sống xa hoa tại các phủ chúa, đồng thời khắc họa cuộc sống tăm tối của con người. Các tác phẩm như “Vào phủ chúa Trịnh” của Lê Hữu Trác và “Thương Vợ” của Trần Tế Xương đã mô tả cuộc sống xa xỉ, quyền uy tột bậc trong các phủ chúa. Tuy nhiên, cuộc sống trong những nơi như phủ chúa Trịnh thiếu sinh khí, chỉ có sự u ám và đen tối.

Tác giả qua những tác phẩm này đã phê phán sự xa hoa và lộng quyền của nhà chúa, cùng với cuộc sống thiếu sinh thế và tăm tối của con người. Đây là bức tranh xã hội đương thời cuối thế kỷ XVIII mà tác giả muốn tái hiện.

Tổng kết

Văn học trung đại Việt Nam là một giai đoạn lịch sử quan trọng của văn học nước ta. Nhờ những tác phẩm đặc sắc, văn học trung đại đã ảnh hưởng sâu sắc đến văn học Việt Nam hiện đại. Tác phẩm trong giai đoạn này thể hiện những giá trị nhân nghĩa, đạo nghĩa và yêu nước, đồng thời tái hiện chân thực cuộc sống tại thời đại đó.

About The Author