Sự tinh tường và sâu sắc của các tác phẩm văn học đã luôn là một đề tài gây nhiều tranh cãi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về việc tách nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong bài văn.

Tách nghĩa sự việc và nghĩa tình thái

Chúng ta sẽ tìm hiểu về việc tách nghĩa sự việc và nghĩa tình thái qua ba câu sau:

a) “Có một ông rể quý như Xuân kể cũng danh giá thực, nhưng cũng đáng sợ lắm.”

b) “Có lẽ hắn cũng như mình, chọn nhầm nghề mất rồi.”

c) “Dễ họ cũng phân vân như mình, vì đến chính ngay mình, mình cũng không biết rõ con gái mình hư hỏng hay không!”

Cách trình bày 1:

a)

 • Nghĩa sự việc: Xuân là người danh giá nhưng cũng đáng sợ.
 • Nghĩa tình thái: thái độ dè dặt khi đánh giá về Xuân qua các từ: kể, thực, đáng.

b)

 • Nghĩa sự việc: hai người đều chọn nhầm nghề.
 • Nghĩa tình thái: sự phỏng đoán về sự việc chưa chắc chắn qua từ “có lẽ”.

c) Có hai sự việc và hai nghĩa tình thái:

 • Sự việc thứ nhất: “họ cũng phân vân như mình”.
 • Nghĩa tình thái: sự việc này được phỏng đoán một cách chưa chắc chắn.
 • Sự việc thứ hai: “mình cũng không biết con gái mình hư hay không”.
 • Nghĩa tình thái: Người nói muốn nhấn mạnh bằng các từ chính, ngay, đến.

Cách trình bày 2:

a)

 • Nghĩa sự việc nói về tên Xuân tóc đỏ (trong tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng)
 • Nghĩa tình thái: với ý mỉa mai con người Xuân tóc đỏ khi mà chỉ là kẻ hữu danh vô thực, có danh nhưng đáng sợ.

b)

 • Nghĩa sự việc: quản ngục nghĩ về việc chọn nghề của mình và thầy thơ lại
 • Nghĩa tình thái: thể hiện một phỏng đoán mới chỉ là khả năng, chứ chưa hoàn toàn chắc chắn về việc chọn nhầm nghề

c)

 • Nghĩa sự việc: họ phân vân như mình -> thái độ phỏng đoán, chưa chắc chắn (dễ, có lẽ)
 • Mình cũng không biết rõ con gái mình có hư không
 • Nghĩa tình thái: thái độ không tin tưởng, nghi hoặc vào chính đứa con của mình.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã hiểu và có thể soạn bài văn của mình một cách tốt hơn. Chúc bạn học tốt!

About The Author