Với văn bình luận, chúng ta không chỉ giải thích hoặc chứng minh, mà còn nhằm đánh giá một vấn đề, bàn luận và mở rộng ý nghĩa của nó. Nếu bạn đã biết về vấn đề này nhưng có ý kiến khác với người bình luận, thì đây chính là lúc để bạn thể hiện quan điểm của mình.

Bình luận không chỉ là giải thích và chứng minh

Giải thích giúp người nghe (đọc) hiểu một nhận định cụ thể, trong khi chứng minh giúp họ tin rằng nhận định đó có căn cứ. Nhưng mục đích cuối cùng của bình luận lại là giúp người nghe (đọc) đánh giá một hiện tượng (vấn đề) một cách toàn diện, công bằng và bàn luận với họ về ý nghĩa sâu rộng của nó.

Phẩm chất của văn bình luận

Văn bình luận không chỉ cần dễ hiểu như giải thích, cũng không chỉ cần đầy đủ và đáng tin cậy như chứng minh. Điều quan trọng là văn bình luận phải trôi chảy, hấp dẫn, giàu nhiệt tình thuyết phục, và có tính đấu tranh cho quan điểm và ý kiến đúng đắn của mình.

Ví dụ về lập luận bình luận

Hãy xem ví dụ về đoạn trích về vấn đề giao thông của tác giả Võ Thị Hảo. Cách viết bài này đã sử dụng lập luận bình luận một cách chặt chẽ và thuyết phục. Từ việc sử dụng những dẫn chứng tiêu biểu nhất đến những phân tích xác đáng và số liệu thống kê, tất cả đã được triển khai một cách hợp lý để đề xuất giải pháp.

Vai trò của pháp luật và giáo dục pháp luật trong xã hội

Viết bài bình luận về vai trò của luật pháp và giáo dục pháp luật trong xã hội cần tập trung vào các vấn đề sau:

  • Nêu rõ vai trò và ý nghĩa của luật pháp trong mọi lĩnh vực cuộc sống, đặc biệt là trong thời đại mọi người “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”.
  • Đánh giá sự hiểu biết và thói quen làm việc theo pháp luật của người dân hiện nay.
  • Đề xuất giải pháp để nâng cao hiểu biết và tuân thủ pháp luật trong cuộc sống hàng ngày.

Với những lập luận thích hợp và ý kiến chính xác, bạn có thể viết một bài bình luận sâu sắc về vai trò của luật pháp và giáo dục pháp luật trong xã hội.

Vai trò của pháp luật và giáo dục pháp luật trong xã hội

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về thao tác lập luận bình luận và sẵn sàng để sử dụng kỹ năng này để viết những bài viết thú vị và thuyết phục.

About The Author