Văn chương có loại đáng thờ có loại không. Nhưng loại không đáng thờ lại chỉ chuyên chú ở văn chương, trong khi loại đáng thờ lại chuyên chú ở con người. Với nhiều dạng văn mẫu, chúng tôi muốn giới thiệu và tư vấn cho bạn những kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết sắp tới. Mời bạn theo dõi!

Chuyên chú ở Văn Chương vs. Con người

1. Mở đầu

 • Nguyễn Văn Siêu từng nói: “Văn chương có loại đáng thờ, có loại không đáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại đáng thờ là loại chuyên chú ở con người”

2. Thân bài

a. Khái niệm về văn chương:

 • Văn chương không thể chỉ dùng vài ba lời để định nghĩa được, nó có nhiều định nghĩa nổi tiếng.

b. Quan niệm của Nguyễn Văn Siêu về văn chương đáng thờ và không đáng thờ:

 • Văn chương đáng thờ là tác phẩm có giá trị, ý nghĩa xứng đáng được tôn thờ.
 • Văn chương đáng thờ chuyên chú ở con người, vì con người có những giá trị nhân văn sâu sắc.
 • Văn chương không đáng thờ chỉ chuyên chú ở văn chương, không có giá trị nhân văn.

c. Bàn luận:

 • Văn chương đáng thờ:
 • Văn chương đáng thờ chính là văn chương tập trung vào con người, xoay quanh cuộc sống của họ.
 • Chứng minh văn chương chuyên chú ở con người có những giá trị lớn: Tố cáo, phơi bày hiện thực xã hội, thay đổi xã hội, củng cố nhân cách và tình cảm của con người.
 • Văn chương không đáng thờ:
 • Văn chương không đáng thờ chỉ có hình thức nhưng thiếu tính thuyết phục và giá trị nhân văn.
 • Chứng minh văn chương không đáng thờ thông qua các ví dụ cụ thể.

3. Kết bài

Nghệ sĩ nghệ thuật, tùy theo cái nhìn và tư tưởng thẩm mỹ mà có quan niệm khác nhau về văn chương. Với quan điểm của Nguyễn Văn Siêu, văn chương đáng thờ là tác phẩm tập trung vào con người và có giá trị nhân văn cao. Trái lại, văn chương không đáng thờ chỉ tập trung vào văn chương chính. Tuy nhiên, việc nhìn nhận và hiểu đúng cả hai loại văn chương là điều quan trọng. Điều này đồng nghĩa với việc ta cần đánh giá sự tương xứng giữa nội dung và hình thức, vì cả hai đều đóng góp vào sự thành công của một tác phẩm văn chương chân chính.

Hãy cùng chúng tôi khám phá thêm về vai trò của văn chương trong cuộc sống ngày nay trong bài viết tiếp theo!

About The Author