Chào các bạn! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách lập dàn ý khái quát cho bài văn nghi luận lập luận chứng minh. Đây là một kỹ năng quan trọng giúp chúng ta xây dựng một bài văn logic, rõ ràng và thuyết phục. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết nhé!

Dàn ý khái quát

Mở bài

 • Đặt vấn đề trực tiếp hoặc gián tiếp.
 • Nếu dùng cách gián tiếp, có thể sử dụng thao tác diễn dịch hoặc quy nạp, so sánh.
 • Dẫn dắt vào đề bằng cách nêu hoàn cảnh lịch sử, xã hội có liên quan hoặc tầm quan trọng của vấn đề.

Thân bài

 • Giải thích ngắn gọn luận đề.
 • Chứng minh từng luận điểm theo mô hình sau:
  • Luận điểm 1:
   • Luận cứ 1.
    • Dẫn chứng 1.
    • Dẫn chứng 2.
    • Phân tích dẫn chứng.
    • Tóm tắt và chuyển ý.
   • Luận cứ 2.
    • Dẫn chứng 1.
    • Dẫn chứng 2.
    • Phân tích dẫn chứng.
    • Tóm tắt và chuyển ý.
  • Luận điểm 2:
   • Luận cứ 1.
    • Dẫn chứng 1.
    • Dẫn chứng 2.
    • Phân tích dẫn chứng.
    • Tóm tắt và chuyển ý.
   • Luận cứ 2.
    • Dẫn chứng 1.
    • Dẫn chứng 2.
    • Phân tích dẫn chứng.
    • Tóm tắt và chuyên ý.
 • Tổng hợp những vấn đề đã chứng minh, nhấn mạnh tính chặt chẽ, rõ ràng và không thể bác bỏ được.

Kết bài

 • Tổng hợp, tóm lược các ý chính đã nêu ở phần thân bài.
 • Nêu phương hướng áp dụng vào cuộc sống.
 • Phát triển mở rộng vấn đề.
 • Mượn ý kiến của danh nhân, sách… để thay lời kết của mình.

Dưới đây là hai ví dụ về lập dàn trong bài văn chứng minh.

Ví dụ 1: Có công mài sắt có ngày nên kim

Nhân dân ta có câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Trong bài này, chúng ta sẽ chứng minh chân lí của câu tục ngữ này.

 • Mở bài:

  • Giới thiệu câu tục ngữ và ý nghĩa chung của nó.
 • Thân bài:

  • Giải thích nghĩa đen và nghĩa bóng của câu tục ngữ.
  • Chứng minh câu tục ngữ trên nhiều bình diện khác nhau để làm sáng tỏ ý nghĩa của nó.
 • Kết bài:

  • Tóm lược ý nghĩa của câu tục ngữ.
  • Bài học hành động và tu dưỡng bản thân.

Ví dụ 2: Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ chứng minh câu tục ngữ “Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

 • Mở bài:

  • Giới thiệu lý do câu tục ngữ có nhiều câu nói về đoàn kết và giới thiệu câu tục ngữ cần chứng minh.
 • Thân bài:

  • Giải thích nghĩa đen và nghĩa bóng của câu tục ngữ.
  • Chứng minh bằng dẫn chứng trong văn học, lịch sử dân tộc và đời sống hiện nay.
 • Kết bài:

  • Khẳng định ý nghĩa bài học của câu tục ngữ.
  • Đoàn kết là sức mạnh, là nguồn suối yêu thương, hạnh phúc, ấm no.
  • Nêu suy nghĩ của bản thân về xây dựng tình đoàn kết trong gia đình, bạn bè, lớp học…

Hy vọng với các ví dụ trên, các bạn đã hiểu cách lập dàn ý khái quát cho bài văn nghi luận lập luận chứng minh. Chúc các bạn học tập tốt và đừng quên áp dụng những kiến thức này vào cuộc sống hàng ngày. Hãy like và share bài viết nếu bạn thấy hữu ích nhé!

About The Author