Lưu Hiệp – nhà nghiên cứu văn học đầu tiên ở Trung Quốc, đã để lại cho chúng ta một tác phẩm kinh điển không thể bỏ qua: Văn Tâm Điêu Long. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả và những điểm đáng chú ý trong tác phẩm này.

Tác giả – Lưu Hiệp

Lưu Hiệp (刘勰 Liú Xié) sinh năm 485 và qua đời vào năm 520 tại quốc gia Lương thuộc triều đại Nam Triều (thuộc quyền Ngụy Tấn). Ông đã viết tác phẩm Văn Tâm Điêu Long khoảng từ năm 496 đến 501.

Lưu Hiệp sinh ra ở huyện Cử, tỉnh Sơn Đông, và gia đình ông có một quan làm chức tư không và ông nội làm chức chỉ huy quân cấm vệ nhà Lương. Ông đã mất cha sớm và sống với hòa thượng Tăng Hữu trong hơn 10 năm. Nhờ đó, ông đã học tập sâu về Kinh tạng Phật giáo và góp phần trong việc san định và đề tựa Kinh phật.

Sau đó, triều đình nhà Lương mời ông làm quan thư ký và sau đó thăng chức tham quân. Ông cũng từng làm huyện lệnh thuộc tỉnh Chiết Giang vào năm 511. Ông đã có những đóng góp tốt trong công việc và được thăng chức nhiều lần, đồng thời giúp đỡ thái tử.

Văn Tâm Điêu Long

Tác phẩm Văn Tâm Điêu Long bàn về các thể văn xưa và được dẫn chứng và giải thích. Tác phẩm này dựa trên các nguyên tắc của Kinh Dịch và các tác phẩm văn chương khác của thời Chu và Đông Chu.

Trong tác phẩm này, Lưu Hiệp đã sử dụng lời văn để diễn đạt những quy luật tự nhiên và xem trọng tinh hoa của tự nhiên. Ông cho rằng con người là nguồn gốc của văn chương và việc xây dựng bản tính và tình cảm con người cũng là một hình thức của thánh nhân.

Tác phẩm này gồm 50 thiên, trong đó ông nêu rõ ý nghĩa và biện luận cho từng thiên. Tuy nhiên, một số phần trong tác phẩm này không liên quan đến văn học Việt Nam nên đã bị dịch giả bỏ qua.

Với Văn Tâm Điêu Long, chúng ta có cơ hội hiểu sâu hơn về văn chương cổ của Trung Quốc và những khái niệm văn học mơ hồ mà chúng ta không thể hiểu theo cách hiện đại. Tác phẩm này cũng giúp chúng ta thấy sự phong phú của thuật ngữ văn học Trung Quốc truyền thống.

Với tình hình ngày nay khi việc dịch tác phẩm này trở nên khó khăn hơn, Văn Tâm Điêu Long vẫn là một tác phẩm quan trọng cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về văn học cổ của tổ tiên chúng ta.

About The Author