Nghệ sĩ Tuấn Hưng đã gây sốt trên mạng xã hội khi việc hát ở ban công nhà bị UBND quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội xử phạt anh với số tiền 12,5 triệu đồng. Trong một phản hồi chuyên nghiệp, Tuấn Hưng đã chấp nhận vi phạm quy định và nộp phạt, đồng thời chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Hành động này đã cho thấy tính chuyên nghiệp của nghệ sĩ khi nhận lỗi và sửa chữa sai sót của mình, đồng thời định hướng công chúng.

Quy định và tự do trong nghệ thuật

Tự do trong sáng tác và biểu diễn là yếu tố quan trọng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Chỉ khi có sự tự do trong tư tưởng, suy nghĩ và hành động, người nghệ sĩ mới có thể thể hiện hết tài năng của mình và đóng góp vào sự phát triển của nghệ thuật. Tuy nhiên, sự tự do này cần hoạt động trong một khuôn khổ nhất định, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật có liên quan đến những giá trị con người. “Chân, thiện, mỹ” là những giá trị mà một tác phẩm văn hóa nghệ thuật mang lại cho con người, và điều này mang ý nghĩa quan trọng về việc phát triển xã hội.

Cái tôi cá nhân và bản sắc nghệ thuật

Cái tôi cá nhân là yếu tố quan trọng của sự sáng tạo nghệ thuật. Đó là cái gắn liền với bản sắc và giá trị độc đáo của một tác phẩm. Một tác phẩm chỉ thực sự sống động, tràn đầy sức sống và có giá trị nếu nó mang trong mình bản sắc riêng. Tuy nhiên, để tránh chủ nghĩa cá nhân, cái tôi cá nhân cần được nhận thức đúng đắn và trong sáng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói rằng chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù của đạo đức cách mạng và chủ nghĩa xã hội.

Biểu hiện nghệ thuật và chống chủ nghĩa cá nhân

Gần đây, chúng ta đã thấy xuất hiện không ít sản phẩm văn hóa nghệ thuật bị tầm thường hóa. Việc đặt mục đích giải trí lên hàng đầu đã làm cho nghệ thuật mất đi thiên chức của mình. Cách mạng 4.0 đã tạo ra nhiều hình thức sáng tạo và trình diễn mới. Một số nghệ sĩ đã quyết định xuất bản và quảng bá tác phẩm của mình trên thị trường quốc tế, trong khi trong nước, xu hướng tự sản xuất và chia sẻ trên mạng xã hội đang trở nên phổ biến. Tuy nhiên, việc quản lý và hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật cũng đang gặp khó khăn. “Rác văn hóa” xuất hiện ngày càng nhiều, gây ảnh hưởng đến việc vận hành và phát triển của ngành.

Tự do sáng tạo và trách nhiệm xã hội

Nghệ sĩ đã được tự do sáng tạo sau khi Nghị quyết số 05-NQ/TW của Đảng ra đời vào năm 1987. Quyền tự do sáng tạo và biểu diễn luôn được quan tâm và tôn trọng từ Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, người nghệ sĩ cũng cần có trách nhiệm trong việc xây dựng một nền văn hóa nghệ thuật lành mạnh, phục vụ cộng đồng và góp phần chống lại những ý kiến xuyên tạc và phá hoại từ các thế lực thù địch.

About The Author