Trong đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt năm 2014, phần Nói được chia thành hai phần: Đọc thành tiếng và Đọc thầm và làm bài tập.

Đọc thành tiếng (5 điểm)

Học sinh sẽ được dự kiểm tra theo yêu cầu của giáo viên.

Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm)

Trong phần này, học sinh sẽ đọc thầm đoạn văn “Vua Lý Thái Tông đi cày” và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung đoạn văn. Đoạn văn kể về cuộc đời và những công việc đáng ngưỡng mộ của vua Lý Thái Tông. Vua không chỉ có nhiều chiến công hiển hách mà còn rất quan tâm đến phát triển sản xuất, văn hóa và đời sống nhân dân.

Vua thường đi thăm ruộng và tự cày ruộng để khuyến khích người dân sử dụng hàng trong nước. Năm 1040, vua dạy cho cung nữ dệt gấm vóc và ban gấm vóc của nước ngoài cho các quan. Những việc làm đó cũng cho thấy vua rất thương dân. Năm 1044, vua còn giảm một nửa tiền thuế cho dân. Vì sự quan tâm mở mang văn hóa, vua đã soạn một bộ luật rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện. Đây là bộ luật đầu tiên của nước ta.

Cuối cùng, vua còn xây dựng Chùa Một Cột ở Hà Nội – một công trình kiến trúc độc đáo, để khẳng định lòng tôn kính đối với Phật Bà Quan Âm.

Kết luận

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt năm 2014 – Phần Nói là một phần quan trọng trong quá trình học tập của học sinh. Nó giúp học sinh rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, hiểu và phân tích nội dung đoạn văn một cách chi tiết và chính xác. Hy vọng rằng các em học sinh sẽ nắm vững kiến thức và đạt kết quả tốt trong bài kiểm tra này.

About The Author