Mạc Đĩnh Chi, một nhân vật lịch sử nổi tiếng của Việt Nam, đã chứng minh rằng nhân cách quý giá hơn cả tài sản vật chất. Ông sinh ra ở huyện Chi Linh, tỉnh Hải Dương và sau đó trở thành một quan chức trong triều đình vua Trần. Với trí thông minh sắc bén cùng tài văn chương xuất chúng, ông đã được vua Nguyên phong tặng danh hiệu “Lưỡng quốc Trạng nguyên”.

Mạc Đĩnh Chi luôn sống một cuộc sống rất liêm khiết và đạo đức. Mặc dù gia đình ông khá nghèo khó, nhưng ông không hề săn sóc về tài sản. Sau khi mẹ ông qua đời, cuộc sống của ông ngày càng đạm bạc hơn. Vua Trần Minh Tông được biết đến là một người rất quan tâm đến nhân cách của con người, và nghe nói về tấm lòng chân thành và đáng tin cậy của Mạc Đĩnh Chi, vua đã muốn tặng ông một khoản tiền.

Vua hỏi một viên quan xung quanh cách thức tặng tiền cho Mạc Đĩnh Chi. Viên quan trả lời rằng nếu vua công khai trao tiền, ông ta sẽ không chấp nhận. Một cách khác là lén bỏ tiền vào nhà ông, nhưng ông sẽ không biết trả lại cho ai. Vua đồng ý với cách làm này.

Khi Mạc Đĩnh Chi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, ông phát hiện một gói tiền trong nhà và đã mang nó đến triều đình. Ông trình lên vua và nói rằng đêm qua đã có người đặt gói tiền này vào nhà thần. Ông nghĩ rằng đó là tiền của một người muốn đút lót cho thần. Vì vậy, ông muốn nộp số tiền này vào cơ quan quốc gia.

Vua Trần Minh Tông nhận biết tấm lòng chân thành và trung thực của Mạc Đĩnh Chi. Vua nói rằng sẵn lòng giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Vua quan tâm đến nhân cách của người ta hơn là số lượng tài sản. Vì vậy, vua đã quyết định giữ lại tiền và để Mạc Đĩnh Chi rời đi.

Cuộc sống của Mạc Đĩnh Chi dạy chúng ta rằng nhân cách và phẩm chất của một con người là điều quý giá nhất. Tiền bạc và cải vật chất có thể tạm thời đem lại hạnh phúc, nhưng chỉ nhân cách tốt mới thực sự làm thay đổi cuộc sống và tạo ra giá trị đích thực.

Theo Quỳnh Cư

Câu hỏi: Mạc Đĩnh Chi quê ở đâu?

  • a) Huyện Chi Linh, tỉnh Hải Dương
  • b) Huyện Trạng nguyên, tỉnh Hải Dương
  • c) Huyện Trần Minh Tông, tỉnh Hải Dương
  • d) Huyện Mạc Đĩnh Chi, tỉnh Hải Dương

About The Author