Chào mừng bạn đến với onthivan.vn! Trước khi sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ những điều khoản sau đây:

1. Chấp Nhận Điều Khoản:

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý và cam kết tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi đều ra.

2. Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo các chuẩn mực cao nhất. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mất mát thông tin do nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

3. Sử Dụng Nội Dung:

Nội dung trên onthivan.vn chỉ mang tính chất tham khảo và giáo dục. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin mà không được phép.

4. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

Mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung trên trang web này đều thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc được cấp phép sử dụng. Việc sao chép, phân phối hay sử dụng mà không có sự đồng ý là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

5. Liên Kết Đến Trang Web Bên Ngoài:

Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến trang web bên ngoài, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web đó.

6. Thay Đổi Điều Khoản:

Chúng tôi có quyền điều chỉnh và thay đổi điều khoản sử dụng này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có thay đổi được coi là chấp nhận với những điều khoản mới.

Liên Hệ:

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan đến điều khoản sử dụng, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: [email protected].

Cảm ơn bạn đã đọc và tuân theo điều khoản sử dụng của onthivan.vn.