Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá công việc của các vị thần Trụ Trời, thần Sét và thần Gió. Những vị thần này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra và điều chỉnh các hiện tượng thiên nhiên mà chúng ta thường gặp hàng ngày. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Công việc của thần Trụ Trời

  • Thần Trụ Trời có nhiệm vụ chia cắt trời và đất, tạo ra các ngọn núi, hòn đảo, cao nguyên và biển cả.
  • Người dân quan sát thấy Thần Trụ Trời dùng đất và đá đắp thành một cái cột vừa cao vừa to để chống trời.
  • Mục đích của Thần Trụ Trời là tách trời và đất ra làm hai, giải thích về sự hình thành trời đất và di tích Cột chống trời.

Công việc của thần Sét

  • Thần Sét có nhiệm vụ thi hành luật pháp ở trần gian theo lệnh của Ngọc Hoàng.
  • Người dân quan sát thấy Thần Sét sử dụng một lưỡi búa đá. Khi có người vi phạm, Thần Sét sẽ nhảy xuống và đánh vào đầu tội nhân bằng lưỡi búa của mình.
  • Mục đích của Thần Sét là trừng trị những kẻ ác ở trần gian, làm theo lệnh của Ngọc Hoàng.

Công việc của thần Gió

  • Thần Gió có nhiệm vụ tạo ra gió và bão ở trần gian theo lệnh của Ngọc Hoàng.
  • Người dân quan sát thấy thần Gió mang theo một loại quạt nhiệm màu. Thần sẽ tạo ra gió nhỏ hay bão lớn, lâu hay mau tùy theo lệnh của Ngọc Hoàng và thậm chí phối hợp với thần Mưa và thần Sét.
  • Mục đích của Thần Gió là tạo ra gió ở dưới trần gian.

Như vậy, công việc của các vị thần Trụ Trời, Sét và Gió được miêu tả dựa trên những hiện tượng thiên nhiên mà người dân quan sát được trong cuộc sống hàng ngày. Công việc này có mục đích là để giải thích những hiện tượng đó và mang lại sự cân bằng trong thế giới tự nhiên.

About The Author