Quang Trung, người anh hùng áo vải, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam với tài trí xuất chúng và chiến công đại phá quân Thanh. Hồi thứ mười bốn của tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí” của nhóm tác giả Ngô gia văn phái phản ánh đầy đủ chân dung của người anh hùng này.

Tài Năng Quân Sự Vượt Trội

Quang Trung là một người anh hùng mạnh mẽ, quyết đoán và có tầm nhìn xa trông rộng. Khi nghe tin quân Thanh xâm lược Thăng Long, ông không hề dao lìa mà muốn cầm quân đi ngay. Tuy nhiên, ông biết lắng nghe ý kiến của mọi người và quyết định đắp đàn ở núi Bân, tế cáo trời đất và lên ngôi hoàng đế. Ông đã hoàn thành tất cả trong vòng một tháng, chuẩn bị phương lược tiến đánh và kế hoạch 10 năm tới trong thời gian hòa bình.

Quân Sĩ Quyết Chiến Quyết Thắng

Quang Trung không chỉ có tài cầm quân mà còn có tài lãnh đạo và khí chất anh hùng. Trước khi xuất quân, ông đã khích lệ tinh thần yêu nước và căm thù giặc của quân sĩ. Ông đã đặt niềm tin rằng quân Thanh sẽ bị đánh bại chỉ trong mười ngày.

Tài Dụng Người Tài Tình

Quang Trung cũng là một chỉ huy có tài cầm quân. Ông đã tổ chức cuộc hành quân thần tốc từ Huế đến Thăng Long chỉ trong vòng vài ngày. Quân đội dưới sự chỉ huy của ông điều hành một cách chính xác và kỷ luật.

Vua Quang Trung Trên Chiến Trận

Hồi thứ mười bốn miêu tả vẻ đẹp của Quang Trung trên chiến trận. Ông mặc áo bào đỏ lẫm liệt, cưỡi voi và chỉ huy trực tiếp. Quang Trung đã sử dụng chiến thuật linh hoạt, xoay chuyển tình thế và đồng đội quân đội thành hình chữ nhật. Quân sĩ dũng cảm của ông giáp lá cà và chém giặc một cách bá đạo. Với sức mạnh và tài năng cầm quân, Quang Trung và quân đội đã khiến quân Thanh hoảng sợ, đánh tan và bỏ chạy.

Với những tài năng và phẩm chất vượt trội như vậy, Quang Trung là người anh hùng áo vải đất Tây Sơn đáng tự hào và ngưỡng mộ.

About The Author