Download.vn mang đến tài liệu Soạn văn 9: Tiếng nói của văn nghệ, giúp bạn nắm bắt kiến thức quý báu. Hãy cùng khám phá ngay bài viết dưới đây!

Tiếng nói của văn nghệ – Mẫu 1

(1) Mở bài:

Bài nghị luận Tiếng nói của văn nghệ của tác giả Nguyễn Đình Thi giới thiệu về cuốn tiểu luận này.

(2) Thân bài:

a. Nội dung của văn nghệ:

 • Văn nghệ khám phá cuộc sống, tình cảm của con người qua góc nhìn của người nghệ sĩ.
 • Văn nghệ khám phá sâu hơn cuộc sống, khám phá các mối quan hệ về tính cách, số phận.
 • Văn nghệ thể hiện cách nhìn, cách đánh giá và tư tưởng của người nghệ sĩ.

b. Khả năng kì diệu của văn nghệ:

 • Văn nghệ làm cho đời sống tinh thần phong phú hơn, đem đến cảm xúc yêu ghét, ý đẹp xấu, niềm vui buồn trong lao động và cuộc sống.
 • Văn nghệ giúp con người rung động và ước mơ, giữ niềm tin trong cuộc sống.
 • Văn nghệ mở rộng khả năng của tâm hồn, làm con người sống nhiều hơn, yêu thương và căm hờn nhiều hơn, biết nhìn, biết nghe, sống nhiều hơn.
 • Văn nghệ giải phóng con người khỏi những giới hạn của chính mình, xây dựng con người và tự xây dựng mình.

(3) Kết bài:

Bài viết khẳng định lại giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm “Tiếng nói của văn nghệ”.

Tiếng nói của văn nghệ – Mẫu 2

I. Tác giả

 • Tác giả Nguyễn Đình Thi (1924 – 2003), quê ở Hà Nội.
 • Ông là thành viên của tổ chức Văn hóa cứu quốc do Đảng Cộng sản thành lập từ năm 1943.
 • Ông giữ chức Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam từ 1958 đến 1989.
 • Ông là Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật từ năm 1995.
 • Hoạt động văn nghệ của ông rất phong phú và đa dạng, bao gồm làm thơ, viết văn, sáng tác nhạc, soạn kịch…
 • Ông được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996.
 • Một số tác phẩm tiêu biểu của ông: Xung kích (1951), Bên bờ sông Lô (tập truyện ngắn, 1957), Vỡ bờ (tập I năm 1962, tập II năm 1970)… và nhiều tác phẩm khác.

II. Tác phẩm

 1. Xuất xứ

Bài tiểu luận “Tiếng nói của văn nghệ” viết năm 1948, in trong cuốn “Mấy vấn đề về văn học” (xuất bản 1956).

 1. Bố cục

Bài viết gồm 3 phần:

 • Phần 1. Từ đầu đến “một cách sống của tâm hồn”: nội dung của văn nghệ.
 • Phần 2. Tiếp theo đến “Nghệ thuật là tiếng nói của tình cảm”: sự cần thiết của văn nghệ trong cuộc sống của con người.
 • Phần 3. Còn lại: sự cảm hóa, sức mạnh lôi cuốn của văn nghệ.
 1. Tóm tắt

Văn nghệ phản ánh và thể hiện cuộc sống và tình cảm của con người qua góc nhìn của người nghệ sĩ. Văn nghệ là tiếng nói của tâm hồn, là sợi dây đồng cảm giữa người nghệ sĩ và bạn đọc. Văn nghệ giúp con người sống phong phú hơn, hoàn thiện nhân cách và tâm hồn.

III. Trả lời câu hỏi

Câu 1. Tóm tắt hệ thống luận điểm và bố cục của bài nghị luận.

 • Bài viết phân tích sức mạnh lớn lao của văn nghệ đối với đời sống con người:
  • Văn nghệ là tiếng nói của tình cảm, tác động đến người đọc qua mỗi rung động sâu xa của trái tim.
  • Văn nghệ giúp con người sống phong phú hơn và hoàn thiện nhân cách, tâm hồn.
 • Bố cục bài viết gồm 3 phần:
  • Phần 1. Từ đầu đến “một cách sống của tâm hồn”: nội dung của văn nghệ.
  • Phần 2. Tiếp theo đến “Nghệ thuật là tiếng nói của tình cảm”: sự cần thiết của văn nghệ trong cuộc sống của con người.
  • Phần 3. Còn lại: sự cảm hóa, sức mạnh lôi cuốn của văn nghệ.

Câu 2. Nội dung phản ánh và thể hiện của văn nghệ là gì?

 • Văn nghệ phản ánh và thể hiện cuộc sống và tình cảm của con người qua góc nhìn của người nghệ sĩ.
 • Văn nghệ khám phá sâu hơn cuộc sống, khám phá các mối quan hệ về tính cách, số phận.
 • Văn nghệ thể hiện cách nhìn, cách đánh giá và tư tưởng của người nghệ sĩ.
 • Văn nghệ có tính giáo dục và tác động mạnh tới người đọc bởi những tình cảm sâu sắc và gợi nhiều suy ngẫm về quan điểm sống.

Câu 3. Tại sao con người cần tiếng nói của văn nghệ?

 • Văn nghệ làm cho đời sống tinh thần của con người phong phú hơn, đem đến cảm xúc yêu ghét, ý đẹp xấu, niềm vui buồn trong lao động và cuộc sống.
 • Tiếng nói của văn nghệ buộc chặt con người với cuộc sống bên ngoài, mang đến sự sống, hoạt động và gần gũi.
 • Văn nghệ giúp con người rung động và ước mơ, giữ niềm tin trong cuộc sống.

Câu 4. Tiếng nói của văn nghệ đến với người đọc bằng cách nào mà có khả năng kì diệu đến vậy?

 • Tiếng nói của văn nghệ đến với người đọc qua tiếng nói của tình cảm.
 • Văn nghệ mở rộng khả năng của tâm hồn, giúp con người sống nhiều hơn với mọi cảm xúc và mong ước.
 • Văn nghệ giải phóng con người khỏi giới hạn và xây dựng bản thân.

Câu 5. Nêu vài nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của Nguyễn Đình Thi qua bài tiểu luận này.

 • Bố cục của bài viết chặt chẽ, hợp lý và dẫn dắt tự nhiên.
 • Tác giả sử dụng hình ảnh và dẫn chứng về thơ văn, đời sống thực tế để thuyết phục và tạo hấp dẫn cho tác phẩm.
 • Giọng văn chân thành, sôi nổi và hứng khởi.

About The Author