Bộ đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 10 có đáp án là tài liệu quan trọng giúp các bạn học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi môn Anh. Mục tiêu của bộ đề này là bồi dưỡng học sinh giỏi qua các kỳ thi cấp quận, huyện. Bên cạnh đó, nó cũng đáp ứng nhu cầu rèn luyện và tiếp xúc với các dạng đề thi cơ bản và nâng cao trong kỳ thi học sinh giỏi.

Bộ đề thi HSG Tiếng Anh 10 – Đề 1

Phần I: Phần nghe hiểu (2 điểm)

  1. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
  2. Chọn từ có trọng âm khác so với các từ còn lại.

Phần II: Phần ngữ pháp và từ vựng (4 điểm)

  1. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành mỗi câu.

Phần III: Phần đọc hiểu (2 điểm)

  1. Tìm từ hoặc cụm từ trùng nghĩa với từ gạch chân trong câu.
  2. Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng cho từng câu hỏi.

Phần IV: Phần viết (3 điểm)

  1. Viết một đoạn văn ngắn về ưu điểm và nhược điểm của Internet.

Bộ đề HSG Tiếng Anh 10 – Đề 2

Phần A: Phần ngữ âm (3 điểm)

  1. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
  2. Chọn từ có trọng âm khác so với các từ còn lại.

Phần B: Phần ngữ pháp và từ vựng (6 điểm)

  1. Đọc các câu và chọn câu trả lời đúng để hoàn thành nghĩa của câu.

Phần C: Phần đọc hiểu (5 điểm)

  1. Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng cho từng câu hỏi.

Tổng kết

Bộ đề thi Học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 10 là tài liệu quan trọng để học sinh rèn kỹ năng và đạt kết quả cao trong kỳ thi. Hy vọng các bạn sẽ tìm thấy những kiến thức hữu ích từ bộ đề này và thành công trong học tập.

About The Author