Bác Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam, cuộc đời của Bác gắn liền với những sự kiện quan trọng của đất nước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 5 bài văn mẫu lớp 7 kể lại những sự việc đáng nhớ liên quan đến Bác Hồ.

Dàn ý viết bài văn kể lại sự việc liên quan đến Bác Hồ

 1. Mở bài: Giới thiệu về nhân vật và sự kiện liên quan đến Bác Hồ.
 2. Thân bài:
  • Thuật lại quá trình diễn biến của sự việc theo thứ tự thời gian và không gian.
  • Chỉ ra mối liên quan giữa sự việc và nhân vật lịch sử, kết hợp kể chuyện với miêu tả.
  • Phân tích ý nghĩa của sự việc và những bài học giá trị mà Bác Hồ muốn truyền đạt.
 3. Kết bài:
  • Khẳng định ý nghĩa của sự việc.
  • Nêu cảm nhận của người viết đối với nhân vật Bác Hồ.

Bài văn mẫu 1: Viết bài văn kể lại sự việc liên quan đến Bác Hồ – Mẫu 1

Bản Tuyên ngôn Độc lập (1945) có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với dân tộc Việt Nam. Bản Tuyên ngôn được viết bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam mới, thay mặt Chính phủ lâm thời.

Sự ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập là một mốc thời gian quan trọng. Trước đó, vào ngày 4 tháng 5 năm 1945, Bác Hồ rời Pác Bó về Tân Trào và yêu cầu trung úy Giôn, báo vụ của OSS (Cơ quan phục vụ chiến lược Mỹ) điện về Côn Minh, đề nghị thả dù cho Người cuốn Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kì.

Bác Hồ rời Tân Trào về Hà Nội vào ngày 22 tháng 8 năm 1945. Ngày 25 tháng 8, Người vào nội thành và ở tầng 2 tại căn nhà số 48 Hàng Ngang. Sáng ngày 26 tháng 8, Bác triệu tập một cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng, bàn về chủ trương đối nội, đối ngoại trong tình hình mới, công bố danh sách các thành viên Chính phủ lâm thời, chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập, tổ chức mít tinh lớn ở Hà Nội để Chính phủ lâm thời ra mắt toàn thể nhân dân.

Vào ngày 27 tháng 8 năm 1945, Bác tiếp các bộ trưởng mới tham gia Chính phủ và đề nghị Chính phủ ra mắt quốc dân, đọc Tuyên ngôn Độc lập mà Người đã chuẩn bị. Bác đưa ra bản thảo và yêu cầu các thành viên phải xét duyệt kĩ vì không chỉ đọc cho đồng bào cả nước nghe mà còn đọc cho Chính phủ Pháp và nhân dân Pháp, các nước đồng minh nghe.

Trong hai ngày 28 và 29 tháng 8 năm 1945, Bác làm việc tại 12 Ngô Quyền (trụ sở chính của Chính phủ lâm thời) và dành phần lớn thời gian để soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Buổi tối tại căn nhà số 48 Hàng Ngang, Bác tự đánh máy bản Tuyên ngôn Độc lập trên một cái bàn tròn.

Vào ngày 30 tháng 8 năm 1945, Bác mời các đồng chí đến để trao đổi và đóng góp ý kiến cho bản Tuyên ngôn độc lập. Sau đó, Bác đọc cho mọi người nghe, hỏi ý kiến của từng người. Đến ngày 31 tháng 8, Bác đã bổ sung một số ý vào bản Tuyên ngôn. Và đúng 14 giờ ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện lịch sử tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta và đánh dấu kỉ nguyên độc lập, tự do của nước Việt Nam mới. Quá trình viết Tuyên ngôn Độc lập đã cho thấy sự chuẩn bị kĩ lưỡng cũng như trí tuệ và tầm nhìn của một vị lãnh tụ – Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bài viết trên đây chỉ là một phần nhỏ trong số các bài văn mẫu lớp 7 kể lại những sự việc đáng nhớ của Bác Hồ. Những bài văn này không chỉ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về cuộc đời và công lao của Bác, mà còn truyền tải những bài học quý giá mà Bác Hồ muốn gửi gắm cho tất cả chúng ta. Hy vọng rằng qua những bài văn này, các em sẽ thêm yêu quý và trân trọng những giá trị mà Bác Hồ đã để lại.

About The Author