Trắc nghiệm ngôn ngữ văn là một cách tuyệt vời để kiểm tra kiến thức của bạn về ngôn ngữ văn. Dưới đây là một số câu hỏi thú vị để bạn rèn luyện khả năng của mình. Hãy thử xem bạn có thể trả lời đúng hay không!

Câu hỏi 1: Tìm tục ngữ

Câu nào dưới đây không phải là tục ngữ?

A. Khoai đất lạ, mạ đất quen

B. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa

C. Một nắng hai sương

D. Thứ nhất cày ải, thứ nhì vãi phân

Tục ngữ

Câu hỏi 2: Thể loại văn học nào không được học trong chương trình Ngữ văn lớp 7?

A. Tiểu thuyết

B. Truyện ngắn

C. Nghị luận

D. Thơ

Câu hỏi 3: Ý nghĩa của câu tục ngữ “Học ăn, học nói, học gói, học mở” là gì?

A. Cách ăn nói lễ độ văn minh lịch sự.

B. Cách ứng xử lịch thiệp, đúng đắn.

C. Cách sống chu đáo, khôn ngoan, đúng đắn.

D. Cách học làm người có nhân cách, có văn hoá.

E. Gồm cả A, B, C, D.

Ý nghĩa của câu tục ngữ

Câu hỏi 4: Đặc điểm của thơ trữ tình là gì?

A. Thơ trữ tình phải có một cốt truyện.

B. Thơ trữ tình phải có một hệ thống lập luận chặt chẽ.

C. Thơ trữ tình có thể biểu hiện gián tiếp tình cảm, cảm xúc qua miêu tả, kể chuyện và lập luận.

D. Thơ trữ tình phải có một hệ thống nhân vật đa dạng.

Đặc điểm của thơ trữ tình

Câu hỏi 5: Tại sao bài “Ý nghĩa văn chương” của Hoài Thanh được coi là một bài nghị luận văn chương?

A. Vì dẫn chứng trong bài viết là các tác phẩm văn chương.

B. Vì tác giả nói về nguồn gốc và ý nghĩa của văn chương.

C. Vì phạm vi nghị luận là vấn đề của văn chương.

D. Cả A, B và C đều sai.

Câu hỏi 6: Công dụng của văn chương theo quan niệm của Hoài Thanh không bao gồm điều gì?

A. Văn chương giúp cho con người hăng say lao động hơn.

B. Văn chương giúp cho người đọc có tình cảm và lòng vị tha.

C. Văn chương gây cho ta những tình cảm chưa có, luyện những tình cảm ta sẵn có.

D. Văn chương giúp cho con người biết cái hay, cái đẹp của cảnh vật thiên nhiên.

Công dụng của văn chương

Đó là một số câu hỏi thú vị trong bài trắc nghiệm Hoạt động ngôn ngữ văn lớp 7. Hãy thực hiện bài tập và kiểm tra kiến thức của bạn!

About The Author