Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 7 năm 2022 – 2023 là tài liệu vô cùng hữu ích mà hôm nay Download.vn muốn giới thiệu đến các thầy cô và các bạn học sinh lớp 7. Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 7 bao gồm 85 đề thi có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Tất cả các bài kiểm tra trong đề đều được thiết kế sao cho phù hợp với chương trình học của ba sách: Cánh diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức. Tài liệu này giúp các bạn học sinh làm quen với các dạng bài tập và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Đồng thời, cũng là tư liệu hữu ích để giáo viên ra đề cho học sinh của mình. Dưới đây là nội dung chi tiết về 85 đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 7 năm 2022 – 2023.

TOP 85 đề thi giữa kì 2 lớp 7 năm 2022 – 2023

Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 7 (Sách mới)

 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 7 sách Chân trời sáng tạo
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 7 sách Cánh diều

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 (Sách mới)

 • Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn 7 sách Chân trời sáng tạo
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn 7 sách Cánh diều

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 (Sách mới)

 • Đề thi giữa học kì 2 môn Global Success 7
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Friends plus 7
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Explore English 7

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm 7

 • Đề thi giữa học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm 7 sách Cánh diều
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm 7 sách Chân trời sáng tạo
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Lịch sử Địa lí 7

 • Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử Địa lí 7 sách Cánh diều
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử Địa lí 7 sách Chân trời sáng tạo
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử Địa lí 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Công nghệ lớp 7 (Sách mới)

 • Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ 7 sách Chân trời sáng tạo
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ 7 sách Cánh diều

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Khoa học tự nhiên lớp 7 (Sách mới)

 • Đề thi giữa học kì 2 môn Khoa học tự nhiên 7 sách Cánh diều
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Khoa học tự nhiên 7 sách Chân trời sáng tạo
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Khoa học tự nhiên 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 7 (Sách mới)

 • Đề thi giữa học kì 2 môn Giáo dục công dân 7 sách Cánh diều
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Giáo dục công dân 7 sách Chân trời sáng tạo
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Giáo dục công dân 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đừng chần chừ nữa, hãy tải file tài liệu để có trọn bộ đề thi giữa kì 2 lớp 7 và chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới!

About The Author