Giáo án Ngữ văn 7 sách Cánh diều (Cả năm) Kế hoạch bài dạy Ngữ văn 7

Giáo án Ngữ văn 7 sách Cánh diều là một tài liệu hữu ích và chi tiết, được biên soạn theo phân phối chương trình trong sách giáo khoa Ngữ văn 7 tập 1 và tập 2. Nhằm giúp giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học một cách chuẩn mực và đồng nhất, giáo án cũng hỗ trợ giáo viên kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Bên cạnh đó, giáo án còn đảm bảo sự đồng nhất trong các bài học giữa các giáo viên và các lớp học khác nhau.

Giáo án bài học

Bài 1: Truyện ngắn và tiểu thuyết – Đọc hiểu văn bản

Người đàn ông cô độc giữa rừng (Trích tiểu thuyết Đất rừng phương Nam – Đoàn Giỏi)

Mục tiêu
 1. Về năng lực:

  • Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm. Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà. Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc tạo lập văn bản.
  • Năng lực đặc thù: Nêu được ấn tượng chung về văn bản “Người đàn ông cô độc giữa rừng”. Nhận biết được các yếu tố hình thức và nội dung của văn bản. Nhận biết được từ ngữ địa phương, đặc sắc ngôn ngữ vùng miền trong các văn bản đã học và viết được đoạn văn khát quát giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản.
 2. Về phẩm chất: Có tình yêu thương con người, biết cảm thông và chia sẻ với người khác.

Thiết bị dạy học và học liệu
 • Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập.
 • Tranh ảnh về nhà văn Đoàn Giỏi và văn bản “Người đàn ông cô độc giữa rừng”.
 • Các phiếu học tập (Phụ lục đi kèm).
Tiến trình dạy học
 1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề

  • Mục tiêu: Học sinh xác định được nội dung chính của văn bản đọc – hiểu từ phần khởi động.
  • Nội dung:
   • Giáo viên sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để hỏi học sinh, sau đó kết nối với nội dung của văn bản đọc – hiểu.
   • Học sinh quan sát video, suy nghĩ cá nhân, kết nối tri thức trong video với tri thức trong thực tiễn và nội dung bài học.
  • Sản phẩm: Cảm nhận của học sinh và lời chuyển dẫn của giáo viên.
 2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

  • Mục tiêu: Cải thiện năng lực đọc – hiểu văn bản thông qua phân tích và tìm hiểu chi tiết văn bản.
  • Nội dung:
   • Sử dụng kỹ thuật chia sẻ nhóm đôi để khai thác phần tìm hiểu chung.
   • Học sinh dựa vào sơ đồ tư duy đã chuẩn bị ở nhà để hoàn thành nhiệm vụ nhóm.
  • Sản phẩm: Sản phẩm của nhóm và báo cáo sản phẩm.
 3. Hoạt động 3: Đọc và tìm hiểu chung văn bản

  • Mục tiêu: Hiểu nhan đề và ý nghĩa nhan đề của văn bản.
  • Nội dung:
   • Giáo viên sử dụng kỹ thuật tia chớp kết hợp với kỹ thuật đặt câu hỏi để tìm hiểu về nhan đề của văn bản.
   • Học sinh suy nghĩ và làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi.
  • Sản phẩm: Cảm nhận của học sinh về nhan đề văn bản.
 4. Hoạt động 4: Đọc và tìm hiểu chi tiết văn bản

  • Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc hiểu và hiểu sâu văn bản qua việc phân tích và tìm hiểu chi tiết văn bản.
  • Nội dung:
   • Tìm hiểu về nhân vật Võ Tòng qua lời kể của ngôi kể thứ nhất.
   • Tìm hiểu về nhân vật Võ Tòng qua lời kể của ngôi kể thứ ba.
  • Sản phẩm: Sản phẩm của nhóm và báo cáo sản phẩm.
 5. Tổng kết

  • Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào bài tập và giải quyết tình huống trong thực tế.
  • Nội dung: HS hoạt động cá nhân làm bài tập của GV giao và viết đoạn văn nêu cảm nhận về nhân vật Võ Tòng.
  • Sản phẩm: Bài làm của học sinh.

Trên đây là tổng kết giáo án Ngữ văn 7 sách Cánh diều. Qua việc nắm vững nội dung và thực hiện các hoạt động trong giáo án, học sinh sẽ phát triển được khả năng đọc – hiểu văn bản, cải thiện kỹ năng viết và rèn luyện phẩm chất tốt đẹp. Chúc các bạn học tốt và thành công trong môn Ngữ văn!

About The Author