Trong những năm gần đây, cách kiểm tra môn Ngữ văn ở trình độ phổ thông đã thay đổi theo hướng mở. Đối với học sinh khá và giỏi, việc trau dồi kiến thức và có nguồn tài liệu ôn tập mới rất quan trọng. Vì vậy, chúng tôi đã biên soạn cuốn sách “Ôn tập – Kiểm tra nâng cao và phát triển năng lực Ngữ văn 7, tập hai” dành cho cả ba bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh Diều.

Phần 1: Các đề kiểm tra thường xuyên

Phần này gồm 32 đề kiểm tra khác nhau, từ 15 đến 20 phút để làm bài tùy theo từng dạng đề và năng lực của học sinh. Các đề trong phần này là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan, giúp học sinh ôn lại kiến thức cơ bản đã học trong chương trình Ngữ văn.

Phần 2: Các đề kiểm tra định kỳ

Phần này gồm 40 đề kiểm tra, được chia thành đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) và đề kiểm tra 2 tiết (90 phút). Mỗi đề kiểm tra có thể làm việc với một đoạn văn, một đoạn thơ hoặc một văn bản để xây dựng các câu hỏi. Các câu hỏi được thiết kế với các mức độ nhận thức như Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng và Vận dụng cao. Ngoài ra, phần Làm văn cung cấp nhiều kiểu bài viết khác nhau, giúp học sinh tìm hiểu thêm và nâng cao năng lực ngôn ngữ và năng lực Ngữ văn của mình. Đặc biệt, phần này cũng cung cấp các đoạn văn, bài văn tham khảo, giúp học sinh rút ra bài học và kinh nghiệm trong việc viết văn.

Cuốn sách “Ôn tập – Kiểm tra nâng cao và phát triển năng lực Ngữ văn 7, tập 2” bám sát chương trình Ngữ văn mới, mở rộng và nâng cao các ngữ liệu ngoài chương trình. Nội dung và cấu trúc của sách hướng đến việc phát triển năng lực học sinh trong việc học và kiểm tra môn Ngữ văn.

Sau khi hoàn thành các bài tập trong sách, học sinh có thể kiểm tra và đánh giá kiến thức của mình bằng cách so sánh với đáp án và hướng dẫn làm bài. Điều này giúp học sinh xác định những kiến thức mình đã đạt được và ôn tập những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong quá trình biên soạn sách, chúng tôi đã cố gắng hoàn thiện nhưng không thể tránh được những sai sót. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành từ giáo viên, phụ huynh và học sinh để có thể cải thiện sách hơn nữa.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nhà văn, giáo viên và học sinh đã cung cấp các đoạn văn, bài văn làm ngữ liệu trong sách. Nếu có bất kỳ sai sót nào, chúng tôi xin được lượng thứ.

Các tác giả

About The Author