Sách giải văn 7 giúp bạn soạn bài và học tốt ngữ văn 7. Với mạch lạc trong văn bản, bạn sẽ có những lời giải hay, những bài giải sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, giải bài tập sgk văn 7 đạt được điểm tốt.

I. Mạch Lạc và Những Yêu Cầu Cần Đạt

1. Mạch Lạc trong Văn Bản

Trong văn bản, mạch lạc có nghĩa là trôi chảy thành dòng, thành mạch, tuần tự đi qua khắp các phần, các đoạn trong văn bản. Mạch lạc trong văn bản đảm bảo tính thông suốt, liên tục, không đứt đoạn.

2. Các Điều Kiện Cần Đạt để Có Mạch Lạc

Để một văn bản có tính mạch lạc, cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Toàn bộ sự việc kể trong văn bản xoay quanh việc chia tay của hai anh em, chia đồ chơi.
  • Chủ đề liên kết các sự việc thành một thể thống nhất.
  • Các đoạn được nối với nhau theo mối liên hệ về thời gian, tâm lý, ý nghĩa, không gian.

II. Luyện Tập

Bài 1 (Trang 32 sgk ngữ văn 7 tập 1)

Chủ đề văn bản “Mẹ tôi” là tình cảm và sự kính trọng của con cái đối với cha mẹ. Văn bản bắt đầu bằng việc người cha viết thư trách giận con vì thiếu lễ phép với mẹ. Tiếp đó, người cha giảng giải, phân tích cho con hiểu tình cảm và sự hy sinh của mẹ dành cho con, cùng với việc phê phán con vì đã vô lễ với mẹ. Kết thúc, người cha nghiêm khắc yêu cầu đứa con cần có thái độ đúng đắn và để con suy nghĩ về hành động của mình. Chủ đề chung xuyên suốt trong văn bản là “Lao động là vàng”.

Bài 2 (Trang 30 sgk ngữ văn 7 tập 1)

Truyện “Cuộc chia tay của những con búp bê” không thuật tỉ mỉ nguyên nhân dẫn đến sự chia tay của hai người lớn, nhưng vẫn có mạch lạc trong văn bản. Truyện nhấn mạnh tư tưởng chủ đề: Người lớn không nên để hạnh phúc gia đình tan vỡ, dẫn đến việc các em nhỏ phải chia tay.

About The Author