Soạn văn 7 CD Tập 2 bài Đức tính giản dị của Bác Hồ trang 40

Đức tính giản dị của Bác Hồ là một trong những phẩm chất cao quý, và nó thể hiện sự thống nhất giữa phẩm chất này với những phẩm chất khác trong con người Bác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu và trả lời các câu hỏi liên quan đến bài “Đức tính giản dị của Bác Hồ” trong sách “Cánh diều” lớp 7.

Chuẩn bị

Trước khi tiến hành đọc và hiểu bài, chúng ta cần chuẩn bị tốt về kiến thức và tinh thần để tiếp thu nội dung bài học.

Đọc hiểu

 • Phần 1 của bài nêu vấn đề trực tiếp và câu chứa đựng thông tin chính là “Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ tịch.”
 • Phần 2 sử dụng lí lẽ kết hợp với dẫn chứng chính xác, cụ thể để chứng minh cho sự giản dị trong tác phong sinh hoạt, đời sống của Bác Hồ.
 • Phần 3 nêu lí lẽ là đời sống vật chất giản dị hòa với đời sống tâm hồn phong phú.
 • Phần 4 tác giả nêu lên vấn đề Bác giản dị trong lời nói, bài viết.

Trả lời câu hỏi giữa bài

 • Câu 1: Phần 1 nêu vấn đề trực tiếp và câu chứa đựng thông tin chính là “Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ tịch.”
 • Câu 2: Lí lẽ được dùng kết hợp với dẫn chứng phần 2 là lí lẽ chặt chẽ và dẫn chứng chính xác, cụ thể để chứng minh cho sự giản dị trong tác phong sinh hoạt, đời sống của Bác Hồ.
 • Câu 3: Phần 3 nêu lí lẽ là đời sống vật chất giản dị hòa với đời sống tâm hồn phong phú.
 • Câu 4: Tác giả nêu lên vấn đề Bác giản dị trong lời nói, bài viết.

Trả lời câu hỏi cuối bài

 • Câu 1: Vấn đề chính mà tác giả Phạm Văn Đồng nêu lên trong văn bản là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường giản dị và vô cùng khiêm tốn. Người viết đã làm sáng tỏ quan điểm đó từ những phương diện trong đời sống và con người của Bác, như giản dị trong bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống, đời sống và mối quan hệ với mọi người, lời nói và bài viết của Bác.
 • Câu 2: Trình tự triển khai nội dung của bài gồm: nêu vấn đề, đưa ra lí lẽ và dẫn chứng chứng minh, khái quát lại vấn đề. Bố cục bài gồm mở bài, thân bài, kết bài.
 • Câu 3: Cách viết nghị luận của tác giả ở phần 2 được nhận xét là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chứng minh, bình luận và biểu cảm. Điều làm nên sức thuyết phục của phần này là lí lẽ kết hợp với những dẫn chứng xác thực đáng tin cậy.
 • Câu 4: Trong phần 4, để người đọc hiểu sâu sắc hơn về đức tính giản dị của Bác và sức mạnh của phẩm chất cao quý đó, người viết đã thuyết phục bằng cách nêu ra những câu nói cô đọng, hàm súc về nội dung ý nghĩa và ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc của Bác. Tiếp đó, tác giả đưa ra lời bình luận cao rồi đem những chân lí giản dị đó khơi dậy lòng yêu nước và ý chí cách mạng trong quần chúng nhân dân.

Đức tính giản dị và cách rèn luyện

Đức tính giản dị là một trong những đức tính, phẩm chất cao đẹp mà mỗi người cần rèn luyện cho mình. Nó được biểu hiện ở lối sống đơn giản, không xa hoa, không cầu kì và nhiều khía cạnh khác nhau như ăn mặc, nói năng, hành động, v.v…

Để rèn luyện đức tính giản dị, chúng ta có thể thực hiện các việc sau:

 • Nói năng nhỏ nhẹ, dễ nghe, dễ hiểu, lễ phép với mọi người.
 • Ăn đơn giản, không đòi hỏi quá cao.
 • Học tập: thực hành tiết kiệm, tích cực, sáng tạo và thân thiện.

Đức tính giản dị giúp chúng ta trở thành những người có phẩm chất tốt, giúp ích cho xã hội và mang lại niềm vui trong cuộc sống.

Nhấn vào nút TẢI VỀ để tải về file PDF của bài Đức tính giản dị của Bác Hồ trang 40 Tập 2 – Cánh diều miễn phí.

About The Author