Thơ ca, một thể loại văn học đặc biệt, đã tồn tại từ ngàn xưa và luôn có vai trò quan trọng trong cuộc sống con người. Tình cảm là yếu tố cốt lõi trong thơ ca, mang đến sự hấp dẫn và

About The Author