Khi viết một bài văn, chúng ta thường trích dẫn lời nói hay ý nghĩa để làm cho bài viết thêm sống động. Trong bài học “Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp” thuộc chương trình Ngữ Văn lớp 9, chúng ta sẽ được hướng dẫn cách trích dẫn đó.

Dưới đây là tài liệu “Soạn văn 9: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp”. Mời bạn tham khảo nội dung chi tiết dưới đây.

Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp – Mẫu 1

I. Cách dẫn trực tiếp

Đầu tiên, chúng ta sẽ đọc đoạn trích trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi:

 1. Trong đoạn trích a, đoạn được in đậm là lời nói của nhân vật. Nó được ngăn cách với phần đứng trước bằng dấu hai chấm và nằm trong dấu ngoặc kép.

 2. Trong đoạn trích b, đoạn được in đậm là ý nghĩ của nhân vật. Nó được ngăn cách với phần đứng trước bằng dấu hai chấm và nằm trong dấu ngoặc kép.

 3. Cả hai đoạn trích đều cho phép thay đổi vị trí giữa phần in đậm và phần đứng trước.

  • Hai phần này sẽ được ngăn cách bằng dấu gạch ngang (-).

II. Cách dẫn gián tiếp

Tiếp theo, chúng ta sẽ đọc đoạn trích trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi:

 1. Trong đoạn trích a, đoạn được in đậm là lời nói của nhân vật. Không có dấu gì ngăn cách với phần trước.

 2. Trong đoạn trích b, đoạn được in đậm là ý nghĩ của nhân vật. Không có dấu gì ngăn cách với phần trước.

=> Tóm lại: Có hai cách dẫn lời nói hay ý nghĩ (lời nói bên trong) của một người hoặc nhân vật:

 • Dẫn trực tiếp: Nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, lời dẫn trực tiếp thường được đặt trong dấu ngoặc kép.
 • Dẫn gián tiếp: Thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, chỉnh sửa cho phù hợp, lời dẫn gián tiếp không được đặt trong dấu ngoặc kép.

III. Luyện tập

Câu 1. Tìm lời dẫn trong các đoạn trích sau (trích từ truyện ngắn “Lão Hạc” của nhà văn Nam Cao). Cho biết đó là lời nói hay ý nghĩ được trích dẫn, và là lời trực tiếp hay lời gián tiếp.

a.

 • Lời dẫn: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?”
 • Đây là ý nghĩ được trích dẫn.
 • Lời trực tiếp, trích dẫn nguyên văn.

b.

 • Lời dẫn: “Cái vườn là của con ta… Hồi ấy, mọi thứ còn rẻ cả”.
 • Đây là ý nghĩ được trích dẫn.
 • Lời trực tiếp, trích dẫn nguyên văn.

Câu 2. Viết một đoạn văn luận có nội dung liên quan đến một trong ba ý kiến dưới đây. Trích dẫn ý kiến đó theo hai cách: dẫn trực tiếp và dẫn gián tiếp.

Gợi ý:
a.

 • Lời dẫn trực tiếp:
  Trong báo cáo Chính trị tại Đại học đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng”. Quả vậy, trải qua hàng nghìn năm lịch sử, đất nước ta, dân tộc ta đã phải đối mặt với biết bao kẻ thù ngoại xâm. Nếu không có những vị anh hùng đứng lên lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống lại kẻ thù, thì đất nước ta hôm nay đã không được hưởng nền hòa bình. Sống không phải là ngủ quên trong quá khứ, nhưng sống cũng không được phủ nhận quá khứ.

 • Lời dẫn gián tiếp:
  Trong báo cáo Chính trị tại Đại học đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn dò chúng ta cần ghi nhớ công lao của các vị anh hùng, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng. Quả vậy, trải qua hàng nghìn năm lịch sử, đất nước ta, dân tộc ta đã phải đối mặt với biết bao kẻ thù ngoại xâm. Nếu không có những vị anh hùng đứng lên lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống lại kẻ thù, thì đất nước ta hôm nay đã không được hưởng nền hòa bình. Sống không phải là ngủ quên trong quá khứ, nhưng sống cũng không được phủ nhận quá khứ.

b.

 • Lời dẫn trực tiếp:
  Phạm Văn Đồng trong “Đức tính giản dị của Bác Hồ” có nhận xét: “Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ Tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được”. Dù là lời nói hay bài viết, Bác đều quan tâm trả lời câu hỏi: Cho ai? Để làm gì? Nội dung gì? Như thế nào? Chính vì vậy, khi đọc các tác phẩm của Bác, người đọc dễ dàng hiểu được ý nghĩa mà Bác muốn diễn đạt.

 • Lời dẫn gián tiếp:
  Phạm Văn Đồng đã nhận xét rằng Hồ Chủ Tịch không chỉ giản dị trong đời sống hay trong quan hệ với mọi người. Mà người còn giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được. Dù là lời nói hay bài viết, Bác đều quan tâm trả lời câu hỏi: Cho ai? Để làm gì? Nội dung gì? Như thế nào? Chính vì vậy, khi đọc các tác phẩm của Bác, người đọc dễ dàng hiểu được ý nghĩa mà Bác muốn diễn đạt.

c.

 • Lời dẫn trực tiếp:
  Trong “Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của dân tộc”, Đặng Thai Mai đã nhận xét: “Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình”. Tiếng Việt không chỉ là một thứ tiếng đẹp mà còn là một thứ tiếng hay. Tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu và uyển chuyển trong cách đặt câu. Không chỉ vậy, từ ngữ và ngữ pháp tiếng Việt cũng đã dần hoàn thiện và phát triển hơn. Và sức sống của tiếng Việt dường như tồn tại bất diệt với thời gian.

 • Lời dẫn gián tiếp:
  Đặng Thai Mai đã khẳng định rằng người Việt Nam có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào về tiếng nói của mình. Tiếng Việt không chỉ là một thứ tiếng đẹp mà còn là một thứ tiếng hay. Tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu và uyển chuyển trong cách đặt câu. Không chỉ vậy, từ ngữ và ngữ pháp tiếng Việt cũng đã dần hoàn thiện và phát triển hơn. Và sức sống của tiếng Việt dường như tồn tại bất diệt với thời gian.

Câu 3. Hãy thuật lại lời nhân vật Vũ Nương trong đoạn trích sau đây theo cách gián tiếp.

“… Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng và nhờ nói hộ với Trương Sinh nếu còn chút tình xưa nghĩa cũ thì hãy lập một đàn giải oan ở bên sông, đốt cây đèn thần xuống nước sẽ thấy nàng trở về.”

Vũ Nương đã yêu cầu người khác gửi một chiếc hoa vàng và cầu xin nhân giúp nói cho Trương Sinh biết rằng nếu còn chút tình xưa nghĩa cũ, họ sẽ cùng nhau tổ chức một đàn giải oan ở bên sông. Họ sẽ đốt cây đèn thần xuống nước để thấy nàng trở về.

About The Author