Sơ đồ tư duy môn Ngữ văn ôn thi THPT Quốc gia  Sơ đồ tư duy các tác phẩm văn học 12

Sơ đồ tư duy môn Văn 12 gồm các bài như: Vợ nhặt, Vợ chồng A Phủ, Rừng xà nu, Đất nước, Sóng, Ai đã đặt tên cho dòng sông… Sơ đồ này giúp học sinh tổ chức kiến thức một cách dễ dàng. Các bài học theo sơ đồ tư duy nhằm hệ thống lại kiến thức và giúp học sinh nhớ những ý chính cần thiết. Nội dung này hữu ích cho câu hỏi nghị luận văn học trong đề thi THPT Quốc gia.

Sơ đồ tư duy Tây Tiến – Quang Dũng

Sơ đồ tư duy Tây Tiến - Quang Dũng
Sơ đồ tư duy Tây Tiến - Quang Dũng
Sơ đồ tư duy Tây Tiến (bản vẽ học sinh)

Sơ đồ tư duy Việt Bắc – Tố Hữu

Sơ đồ tư duy Việt Bắc - Tố Hữu
Sơ đồ tư duy Việt Bắc - Tố Hữu
Sơ đồ tư duy Việt Bắc (Bản vẽ học sinh)

Sơ đồ tư duy Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm

Sơ đồ tư duy Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm
Sơ đồ tư duy Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm
Sơ đồ tư duy Đất nước (Bản vẽ học sinh)

Sơ đồ tư duy Sóng – Xuân Quỳnh

Sơ đồ tư duy Sóng - Xuân Quỳnh
Bản vẽ học sinh

Sơ đồ tư duy Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân

Sơ đồ tư duy Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường
Sơ đồ tư duy Người lái đò sông Đà

Sơ đồ tư duy Ai đã đặt tên cho dòng sông – Hoàng Phủ Ngọc Tường

Sơ đồ tư duy Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường

Sơ đồ tư duy Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài

Sơ đồ tư duy Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài

Sơ đồ tư duy Vợ nhặt – Kim Lân

Sơ đồ tư duy Vợ nhặt - Kim Lân
Sơ đồ tư duy Vợ nhặt - Kim Lân

Sơ đồ tư duy Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành

Sơ đồ tư duy Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành
Sơ đồ tư duy Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành

Sơ đồ tư duy Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu

Sơ đồ tư duy Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu
Sơ đồ tư duy Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu

Sơ đồ tư duy Hồn Trương Ba ra hàng thịt – Lưu Quang Vũ

Sơ đồ tư duy Hồn Trương Ba ra hàng thịt - Lưu Quang Vũ

Thông qua sơ đồ tư duy văn học lớp 12, học sinh sẽ nắm vững kiến thức một cách hiệu quả. Hãy ứng dụng phương pháp này vào việc học tập và chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này nhé!

About The Author