Trên thế giới hiện nay, nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang lan rộng và đe dọa sự sống trên trái đất. Việc ngăn chặn và đấu tranh cho một thế giới hoà bình là trách nhiệm cấp bách của chúng ta. Vậy, điều gì làm nên vẻ đẹp của cuộc sống hòa bình và lý do tại sao chúng ta cần đấu tranh cho nó?

Nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân

Từ ngày 8/8/1986, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng vũ khí hạt nhân trên khắp thế giới. Có khoảng 50.000 đầu đạn hạt nhân, mỗi người trên trái đất mang trung bình 4 tấn thuốc nổ. Nguy cơ này làm mất đi dấu vết của sự sống và có khả năng phá hủy hệ mặt trời và các hành tinh khác.

Sự nguy hiểm và phi lí của chiến tranh hạt nhân

Cuộc chạy đua vũ trang không chỉ gây mất cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống cho hàng tỷ người mà còn phản lại sự tiến hoá của chúng ta. Ngoài ra, chiến tranh hạt nhân cũng làm mất đi sự cân bằng tự nhiên và tiêu tán tinh hoá của thiên nhiên. Sự phi lí này đã làm cho lực lượng nhân loại sai lạc và tạo ra một khoảng trống đáng sợ trong tâm hồn của con người.

Nhiệm vụ khẩn thiết của chúng ta

Với nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang hiện hữu, nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn và xoá bỏ nguy cơ này. Chúng ta cần loại bỏ toàn bộ vũ khí hạt nhân và tìm cách tiêu hủy chúng. Đồng thời, chúng ta cần lập ra các cơ sở lưu trữ trí nhớ để tương lai biết rằng sự sống đã từng tồn tại

About The Author