Bạn đang tìm kiếm bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 6 để chuẩn bị cho học sinh của mình? Hãy đến với chúng tôi để khám phá tuyển tập đề thi giữa kì 1 lớp 6 năm học 2023-2024. Bộ đề thi này bao gồm sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống, và đặc biệt, mỗi đề thi đi kèm với đáp án và bảng ma trận để giúp thầy cô xây dựng những đề thi thú vị và hiệu quả.

Tuyển tập đề thi giữa học kì 1 lớp 6 sách mới

Đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 năm 2023 – 2024

 • Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo
 • Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Cánh diều

Đề thi giữa kì 1 môn Ngữ văn 6 năm 2023 – 2024

 • Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn 6 sách Chân trời sáng tạo
 • Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn 6 sách Cánh diều

Đề thi giữa kì 1 môn Giáo dục công dân 6 năm 2023 – 2024

 • Đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân 6 sách Chân trời sáng tạo
 • Đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân 6 sách Cánh diều

Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh 6 năm 2023 – 2024

 • Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 6 sách Cánh diều
 • Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 6 sách Chân trời sáng tạo
 • Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi giữa kì 1 môn Khoa học tự nhiên 6 năm 2023 – 2024

 • Đề thi giữa học kì 1 môn Khoa học tự nhiên 6 sách Chân trời sáng tạo
 • Đề thi giữa học kì 1 môn Khoa học tự nhiên 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Đề thi giữa học kì 1 môn Khoa học tự nhiên 6 sách Cánh diều

Đề thi giữa kì 1 môn Tin học 6 năm 2023 – 2024

 • Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 sách Cánh diều
 • Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 sách Chân trời sáng tạo
 • Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi giữa kì 1 môn Công nghệ 6 năm 2023 – 2024

 • Đề thi giữa học kì 1 môn Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Đề thi giữa học kì 1 môn Công nghệ 6 sách Cánh diều
 • Đề thi giữa học kì 1 môn Công nghệ 6 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi giữa kì 1 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2023 – 2024

 • Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử – Địa lí 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử – Địa lí 6 sách Chân trời sáng tạo
 • Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử – Địa lí 6 sách Cánh diều

Đề thi giữa kì 1 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 năm 2023 – 2024

 • Đề thi giữa học kì 1 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Chân trời sáng tạo
 • Đề thi giữa học kì 1 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Đề thi giữa học kì 1 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Cánh diều

Với bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 6 năm học 2023-2024, học sinh sẽ nắm vững cấu trúc của đề thi và biết cách phân bổ thời gian để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Hãy tải file tài liệu để khám phá thêm nội dung chi tiết.

About The Author