Chương trình ngữ văn 9

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phân phối chương trình ngữ văn 9 giảm tải theo công văn 4040. Chương trình này sẽ áp dụng cho môn ngữ văn lớp 9 trong năm học 2021 – 2022. Mục tiêu của chương trình là giảm tải số tiết học trong một tuần để tạo điều kiện cho học sinh nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Học kỳ 1

Tuần 1

 • Tiết 1+2: Phong cách Hồ Chí Minh
 • Tiết 3+4: Các phương châm hội thoại
 • Tiết 5: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.

Tuần 2

 • Tiết 6: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
 • Tiết 7+8+9: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
 • Tiết 10: Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Học kỳ 2

Tuần 19

 • Chủ đề 2: Nghị luận xã hội
 • Tiết 91+92: Bàn về đọc sách
 • Tiết 93: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
 • Tiết 94+95: Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Tuần 20

 • Tiết 96: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý
 • Tiết 97+98: Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý
 • Tiết 99+100: Luyện tập chủ đề

Tổng kết

Chương trình ngữ văn 9 giảm tải theo công văn 4040 giúp cho học sinh có thời gian nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Đồng thời, chương trình cũng tạo điều kiện cho học sinh nắm vững kiến thức và kỹ năng trong môn ngữ văn. Hy vọng rằng chương trình này sẽ mang lại hiệu quả trong quá trình học tập của các em.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

About The Author