Đề thi học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 11 năm 2022 – 2023 gồm 8 đề thi chi tiết kèm đáp án. Đây là tài liệu tham khảo quý giá để củng cố kiến thức và đạt kết quả cao trong bài thi học kỳ 2 sắp tới.

Đề thi học kỳ 2 môn Ngữ văn 11: Phần I – Đọc hiểu

Trong phần này, chúng ta sẽ đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 3:

“Nhà em có một giàn giầu,
Nhà anh có một hàng cau liên phòng
Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông,
Cau thôn Đoài nhớ trầu không thôn nào?”
(Tương tư – Nguyễn Bính)

  • Câu 1: Đoạn thơ trên thể hiện nội dung gì?
  • Câu 2: Những biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong đoạn thơ? Nêu tác dụng của các biện pháp nghệ thuật đó.
  • Câu 3: Từ nội dung đoạn thơ trên, hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của bạn về tình bạn, tình yêu tuổi học đường.

Phần II – Làm văn

Ở phần này, chúng ta sẽ cảm nhận hai khổ thơ đầu của bài “Tràng Giang” (Huy Cận). Bài thơ này mang vẻ đẹp kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, và được xem là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Huy Cận.

  • Cảm nhận của em về hai khổ thơ đầu của bài thơ “Tràng Giang”?
  • Đáp án đề thi học kỳ 2 môn Ngữ văn 11: Lời giải chi tiết cho các câu hỏi trong đề thi.

Với bộ đề thi học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 11 này, chúng ta có thể rèn luyện và nâng cao kỹ năng làm bài, đồng thời nắm vững kiến thức cần thiết để đạt kết quả tốt trong bài thi sắp tới.

Để tải file tài liệu để xem thêm đề thi học kỳ 2 môn Ngữ văn 11, bạn có thể truy cập vào nguồn tài liệu gốc.

Image

About The Author