Chào mừng các bạn đến với bài viết hôm nay! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nghĩa sự việc trong từng câu thơ của bài thơ “Câu cá mùa thu” của Nguyễn Khuyến. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Phân tích nghĩa sự việc trong bài thơ

 • Câu thơ 1: Diễn tả hai sự việc – ao thu lạnh lẽo và nước trong veo.
 • Câu thơ 2: Diễn tả sự việc – đặc điểm của một chiếc thuyền bé tẻo teo.
 • Câu thơ 3: Diễn tả sự việc – quá trình của sóng gợn.
 • Câu thơ 4: Diễn tả sự việc – quá trình lá vàng đưa vèo.
 • Câu thơ 5: Bao gồm hai sự việc – trạng thái của tầng mây lơ lửng và đặc điểm trời xanh ngắt.
 • Câu thơ 6: Bao gồm hai sự việc – đặc điểm của ngõ trúc quanh co và trạng thái khách vắng teo.
 • Câu thơ 7: Hai sự việc – tư thế tựa gối buông cần.
 • Câu thơ 8: Sự việc – hành động của cá đớp dưới chân bèo.

Cách trình bày phân tích nghĩa sự việc

Cách trình bày 1:

 • Câu 1: Đại diện cho hai trạng thái – ao thu lạnh lẽo và nước trong veo.
 • Câu 2: Đại diện cho đặc điểm của một chiếc thuyền bé tẻo teo.
 • Câu 3, 4: Đại diện cho quá trình – sóng gợn và lá vàng đưa vèo.
 • Câu 5: Bao gồm một quá trình – tầng mây lơ lửng và một đặc điểm – trời xanh ngắt.
 • Câu 6: Bao gồm một đặc điểm – ngõ trúc quanh co và một trạng thái – khách vắng teo.
 • Câu 7: Đại diện cho các tư thế – tựa gối, buông cần.
 • Câu 8: Đại diện cho một hành động – cá đớp.

Cách trình bày 2:

 • Câu 1: Nghĩa sự việc được diễn tả là hai trạng thái – ao thu lạnh lẽo và nước trong veo.
 • Câu 2: Nghĩa sự việc được diễn tả là đặc điểm của một chiếc thuyền – bé tẻo teo.
 • Câu 3, 4: Nghĩa sự việc được diễn tả như một quá trình – sóng gợn và lá đưa vèo.
 • Câu 5: Nghĩa sự việc gồm một quá trình – tầng mây lơ lửng và một đặc điểm – trời xanh ngắt.
 • Câu 6: Nghĩa sự việc gồm một đặc điểm – ngõ trúc quanh co và một trạng thái – khách vắng teo.
 • Câu 7: Nghĩa sự việc diễn tả các tư thế – tựa gối, buông cần.
 • Câu 8: Nghĩa sự việc diễn tả một hành động – cá đớp.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về nghĩa sự việc trong từng câu thơ của bài thơ “Câu cá mùa thu”. Hãy cùng tiếp tục học tập và chuẩn bị tốt cho bài viết về “Nghĩa của câu” nhé! Chúc các bạn học tốt!

About The Author