Không ai muốn mất điểm trong bài tập làm văn, đúng không nào? Để giúp bạn tỏa sáng trong bài tập này, hãy cùng tìm hiểu một số tuyệt chiêu dưới đây.

Khái niệm nghị luận xã hội và lưu ý khi làm bài

Nghị luận xã hội là việc đưa ra các quan niệm, đánh giá về các vấn đề trong xã hội, chính trị và đạo đức. Lưu ý rằng, khi làm bài nghị luận xã hội, bạn cần:

 • Hiểu biết về xã hội và cuộc sống
 • Chân thành và trung thực trong việc đánh giá và ứng xử với vấn đề đặt ra
 • Thành thạo các kỹ năng nghị luận như giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận

Gợi ý dàn bài cho đề 1: Suy nghĩ về quỹ “Vì người nghèo”

 • Mở bài: Tường thân tương ái – truyền thống của dân tộc
 • Thân bài: Nêu hiểu biết về quỹ và suy nghĩ cá nhân về phong trào này
 • Kết bài: Khẳng định sự cần thiết của quỹ “Vì người nghèo”

Gợi ý dàn bài cho đề 2: Quan niệm về lối sống giản dị

 • Mở bài: Sống giản dị và vai trò của nó
 • Thân bài: Định nghĩa và quan niệm cá nhân về lối sống giản dị
 • Kết bài: Khẳng định tác dụng của lối sống giản dị

Gợi ý dàn bài cho đề 3: Tàn phá rừng và suy nghĩ của mình

 • Mở bài: Sự tàn phá của nguồn tài nguyên rừng
 • Thân bài: Tầm quan trọng của rừng và suy nghĩ cá nhân về việc bảo vệ rừng
 • Kết luận: Vai trò của rừng và trách nhiệm của mỗi người đối với việc bảo vệ rừng

Gợi ý dàn bài cho đề 4: Hậu quả của việc cạn kiệt nguồn nước sạch

 • Mở bài: Nguy cơ cạn kiệt nguồn nước sạch
 • Thân bài: Vai trò của nước sạch và hậu quả của việc mất nước
 • Kết bài: Trách nhiệm của mỗi người đối với việc tiết kiệm nước và bảo vệ môi trường

Hy vọng rằng những tuyệt chiêu trên sẽ giúp bạn viết bài tập làm văn số 1 lớp 11 một cách xuất sắc!

About The Author