Ẩn sau từng trang sách trung đại là những câu chuyện đầy cảm hứng về tình yêu nước và lòng nhân đạo. Vào thế kỷ XVIII và XIX, văn học Việt Nam đã thể hiện rõ ràng những nội dung yêu nước mới, tạo ra một trào lưu chủ nghĩa nhân đạo. Hãy cùng điểm qua những điểm nổi bật trong giai đoạn này.

Tuyệt mật nội dung yêu nước

Trong văn học giai đoạn này, những tác phẩm đã thể hiện tình yêu thiên nhiên, đất nước và lòng tự hào dân tộc. Bên cạnh những nội dung yêu nước truyền thống, xuất hiện những ý thức mới về vai trò của người trí thức và tư tưởng canh tân đất nước. Cuối thế kỷ XIX, Nguyễn Đình Chiểu đã tạo nên những tác phẩm đặc biệt, thể hiện rõ nét chủ nghĩa yêu nước.

Trào lưu nhân đạo và ý thức đạo đức

Văn học trung đại Việt Nam chứng kiến sự nổi lên của trào lưu nhân đạo, thể hiện qua các tác phẩm nổi tiếng như “Truyện Kiều”, “Chinh phụ ngâm”, “Cung oán ngâm”, và thơ Hồ Xuân Hương. Trong thời kỳ này, các tác phẩm nhấn mạnh sự thương cảm và đồng cảm với những bi kịch của con người, lên án những thế lực tàn bạo và khẳng định truyền thống đạo lý và nhân nghĩa của dân tộc.

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc: Tượng đài bi tráng về người nông dân nghĩa sĩ

Tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của Nguyễn Đình Chiểu mang lại những giá trị nội dung và nghệ thuật đặc biệt. Được xem như một tượng đài bất tử, tác phẩm này thể hiện đạo lý nhân nghĩa và tình yêu nước. Nguyễn Đình Chiểu đã tạo ra một hình tượng hoàn chỉnh về người nông dân nghĩa sĩ, với sự kết hợp tinh tế giữa yếu tố bi và tráng. Tác phẩm mang đến những tiếng khóc xót đau và cảm nhận sâu sắc về lòng yêu nước và lòng nhân ái.

Trong cảm xúc và tình yêu đối với văn học trung đại Việt Nam, chúng ta không chỉ tìm thấy những câu chuyện đầy sức hút, mà còn thấy sự lớn lao và bi tráng của những tác phẩm. Đó là những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam, giá trị mà chúng ta nên trân trọng và gìn giữ.

About The Author